Audio & beeld

Aardgas: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Als we het referentiejaar voor aardgas willen bepalen, zouden we kunnen kijken naar het jaar waar we er het meeste kubieke meter gas hebben doorgejaagd. Dat lijkt ons echter iets te simplistisch, aangezien het aardgasverbruik sterk samen hangt met de buitentemperatuur. Zeker als je weet dat onze voorgevel niet geïsoleerd is, omdat dat ook tijdens de verbouwing niet mogelijk bleek te zijn. Die klimaatfactor is dus niet te onderschatten.
We kunnen die in rekening brengen door te kijken naar de graaddagen van elke periode. Daar hoeven we gelukkig zelf geen ellenlange tabellen voor bij te houden, want deze data is vrij op internet beschikbaar en zit reeds in EnergieID ingebakken.

Onderstaande grafieken (afkomstig uit EnergieID) tonen ons historisch aardgasverbruik sinds 2008. Vanaf november 2011 werd de gelijkvloerse verdieping in gebruik genomen en in mei 2012 was ook de verbouwing van de praktijkruimte afgerond. Tijdens de verbouwingen werd voornamelijk met elektrische vuurtjes verwarmd.


De eerste grafiek toont het werkelijke verbruik:We merken dat 2013 met zijn 1662m³ als referentiejaar uit de bus zou komen als we geen rekening zouden houden met de weersomstandigheden.

Halen we de klimaatgebonden grafiek erbij, dan zien we dit:


We merken dat het extra verbruik in 2013 te maken heeft met de strenge winter en dat 2015 met een klimaatgebonden aardgasverbruik van 1646m³ momenteel met de twijfelachtige eer van referentiejaar gaat lopen. In 2016 werd er meer gas verbruikt en bleek dat in de klimaatgebonden vergelijking efficiënter te zijn dan in 2015 (zie ook lager).

Om onze doelstelling om 20% aardgas te besparen te halen, moeten we maatregelen treffen die ervoor zorgen dat we jaarlijks 329m³ minder verbruiken dan in 2015 in de klimaatgebonden weergave.

Ons doel is om in 2018 maximaal 1317m³ aardgas te verbruiken volgens de berekening van de klimaatnormale graaddagen.

Actiepunten

In 2016 genomen maatregelen

Deze zaken werden in 2016 verwezenlijkt die een impact hebben op het aardgasverbruik:

  • De slaapkamers hebben in het voorjaar een eigen thermostaat gekregen (met elk een eigen verwarmingsschema), zodat er een hoger comfort is en de ruimtes niet onnodig verwarmd worden.
  • De sturing per ruimte is nu afhankelijk van de stand van de ramen en deuren in die ruimte. Indien een raam geopend is, schakelt de thermostaat onmiddellijk over op vorstbeveiliging.
  • In de woonruimte wordt de sturing van de comforttemperatuur van de vloerverwarming sinds het najaar verlaagd als er een zonnige dag voorspeld wordt. Dit lost het probleem op dat het in de namiddag plots 25 graden is door de zonnewarmte waar we gratis van kunnen genieten. Op zo'n dagen krijgt de radiator 's ochtends meer werk dan de vloerverwarming.

Hieronder vergelijken we de klimaatgebonden gegevens van 2015 (ons referentiejaar) met die van 2016.

2015

Op bovenstaande grafiek zie je dat er in 2015 over heel het jaar 110m³ aardgas meer verbruikt werd dan er volgens de graaddagen verwacht werd.

2016

Na onze inspanningen, merken we dat er in 2016 in totaal 197m³ minder verbruikt werd dan verwacht. (Lees hier hoe EnergieID het verwachtingsmodel berekende)
Als we terugkijken naar het klimaatgebonden historische overzicht (zie hoger), dan is de besparing slechts beperkt tot 57m³ en hebben we die vooral te danken aan de maanden maart, oktober, november en december. Bovenstaande gegevens leveren bewijs dat de acties die we in 2016 uitgevoerd hebben een positieve impact hebben op onze besparingsplannen. Als we daar nog de energetische handtekening-grafiek van vorig jaar bij halen, dan wordt het helemaal duidelijk:

Lees hier hoe je dit moet interpreteren.

Toekomstige actiepunten

De maatregelen die we in 2016 genomen hebben werpen duidelijk vruchten af, maar bleken in het jaar dat ze werden genomen lang niet voldoende om onze doelstelling van 20% besparing te halen. We gaan dus op zoek naar andere plaatsen om verspilling terug te dringen.

Hieronder vind je nog enkele zaken waar we mogelijks op kunnen inzetten:
  • Beter tijdsschema voor de praktijkruimte: Momenteel gebeurt het soms dat deze grote oppervlakte ook in vakantieperiodes verwarmd wordt terwijl er niemand aan het werk is. Een integratie met het afsprakensysteem zou perfect zijn, want dan komt er geen manueel instelwerk meer bij kijken en is de ruimte enkel verwarmd wanneer dat nodig is.
  • Gedurende afwezigheid elke ruimte maximaal tot standby-temperatuur verwarmen. Momenteel wordt er enkel naar het tijdsschema van elke ruimtethermostaat gekeken. Detectie van afwezigheid zou automatisch kunnen gebeuren door de druk op de alles-uit-knop. Het openen van de voordeur is dan voldoende om de thuiskomst te detecteren om weer over te schakelen op automatische modus.
  • Het voorraadvat van 100 liter sanitair warm water op een slimmere manier warm houden: In de zomer van 2016 hebben we dit vat tijdens onze jaarlijkse vakantie eenmalig bewust warm gehouden om het verbruik ervan te kennen. Uit die meetgegevens bleek dat er voor het standby houden van warm water in dit vat op jaarbasis ongeveer 163m³ aardgas nodig is. Dat is ongeveer 10% van ons jaarverbruik en moet dus efficiënter kunnen! Met 13,5m³ per maand is het tevens ongeveer de helft van onze maandelijkse basislast van 31,5m³ die EnergieID voor ons berekend heeft.
  • Momenteel wordt de verwarmingsketel aangestuurd met een aan/uit-contact. De ketel bepaalt zelf hoe hard hij moduleert op basis van de retourtemperatuur van het verwarmingswater. Misschien dat het installeren van een Theben KNX-OT-Box een efficiëntere sturing mogelijk kan maken.

Van bovenstaande zaken, beginnen we met de detectie van afwezigheid om zo maximaal tot standby-temperatuur te verwarmen. Dit is de meest logische optie, aangezien hier enkel wat programmeerwerk bij komt kijken en voor de rest dus niets kost.
Eens we de afwezigheidsdetectie hebben, kunnen we die ook gebruiken om ons warmwatervat enkel te verwarmen op momenten dat we het potentieel nodig zouden kunnen hebben, maar daarvoor moeten we ook de bekabeling van het stopcontact van de pomp aanpassen, zodat dat via het domoticasysteem geschakeld kan worden...

Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Water: Referentiejaar en actiepunten Alle artikels in deze reeks Elektriciteit: Referentiejaar en actiepunten »

2 reacties:

Unknown zei

Interessante analyse. Om een beeld te krijgen van de impact van bepaalde maatregelen zou je ook hier enkele simulaties van het energieverbruik kunnen maken: http://www.bouw-energie.be/nl/bereken/epb

Patrick zei

Heel handige tool dat de persoon hierboven suggereert. Da's het proberen zeker waard. Ik ga eerst de basis dingen doen om mijn kosten en mijn verbruik te verminderen. Volgens valt er veel te besparen als je kritisch naar je leveranciert kijkt. Momenteel zit ik bij Eneco maar als zij het zelf aanraden...https://blog.eneco.be/groen/energieleveranciers-vergelijken/ :-)

Een reactie posten