Audio & beeld

Regenwaterpomp aangesloten

Zoals we in de vorige blogpost konden lezen, moesten we dringend werk maken van het terugdringen van ons waterverbruik. Daarom werd op 3 augustus begonnen met het installeren van de regenwaterpomp. Die pomp lag hier al enkele jaren stof te vergaren, omdat ik uitstelgedrag vertoon als het op sanitaire klusjes aan komt... Het systeem dat we gebruiken is er eentje met automatische omschakeling op leidingwater indien de regenwaterput leeg is.

Een half jaar bewust: stand van zaken

Begin dit jaar hadden we onszelf voor de uitdaging gezet om volgend jaar (in 2018) 20% aardgas, water en elektriciteit te besparen t.o.v. het referentiejaar. Het jaar waarin we het meeste aardgas, water of elektriciteit verbruikten werd telkens vastgeprikt als referentiejaar. De bedoeling was om in 2017 de nodige ingrepen door te voeren die ervoor zouden zorgen dat de besparing in 2018 werkelijkheid wordt. We zijn nu een half jaar bezig en onderwerpen onze ingrepen aan de realiteit om te zien of we op goede weg zijn.

Nieuwe aquariumverlichting

Toen we begin dit jaar onze actiepunten bekeken om 20% elektriciteit te besparen, werd overwogen om de aquariumverlichting te vervangen door energie-efficiëntere verlichting. We merkten toen op dat we eerst zouden kijken naar de dingen die we konden doen zonder de afvalberg te vergroten. Het vervangen van een toestel of van verlichting zou enkel in aanmerking komen als het oorspronkelijke toestel stuk was of als het écht zou bijdragen tot een groenere aardbol...

Eind april begon de oude aquariumverlichting plots tekenen van slijtage te vertonen, waardoor dit sneller dan gepland op onze radar kwam. De verlichting werd vervangen op 9 mei 2017. Terwijl je in de blogpost van de link in voorgaande zin kunt lezen welk type we gekozen hebben en wat het resultaat is op het aquarium, kan je hier lezen wat de (vermoedelijke) impact op ons jaarlijks energieverbruik is en wat de terugverdientijd van de investering is.

Aquariumverwarming 1 graad lager

Inleiding

In een vorig artikel verklaarde ik wat de impact van dekruiten boven het aquarium is. In deze blogpost lees je wat de energetische impact is als je de temperatuur van het aquarium met een graad verhoogt of verlaagt. Dat kunnen we vrij eenvoudig afleiden uit de gegevens die voor het schrijven van die andere blogpost verzameld werden...

Badkamer afgewerkt

Samen met de trap die in voorgaand blogbericht een nieuw kleedje kreeg, werd ook de badkamer van de eerste verdieping afgewerkt. Er werden planken in nis gehangen en ook achter de badrand, boven de spiegelkast en aan de lavabotafel werd het nodige maatwerk geleverd.

Alles werd voorzien van 3 lagen vernis en tot slot werd de lavabo aangesloten...

Oude trap in nieuw kleedje

De oude trap naar de tweede verdieping had sinds het plaatsen van de Fermacell ondervloer tijdens de eerste fase van de verbouwing bovenaan een klein opstapje. Aangezien dit niet handig was en zelfs wat gevaarlijk, werd beslist om de trap te renoveren.


De oude treden werden uitgevuld en afgewerkt met nieuwe houten planken. De uitvulling zorgt ervoor dat de hoogte van het opstapje gelijk verdeeld wordt over alle treden van de trap.

Het nieuwe kleedje werd voorzien van 3 lagen olie om het hout te beschermen. De leuning zal bij de toekomstige schilderwerken ook een frissere uitstraling krijgen...


De impact van dekruiten boven het aquarium


Inleiding

Zoals we in ons artikel over het referentiejaar en actiepunten voor onze elektriciteitsbesparing aanhaalden, staat de verwarming van het aquarium voor minstens 12% van ons totale elektriciteitsverbruik in. Zoals je daar ook kon lezen, is dit het eerste waar we elektriciteit op willen besparen.
In dit artikel lees je wat de besparingsinvloed van het plaatsen van dekruiten op het energieverbruik is om het aquarium tot 25ºC te verwarmen.

Elektriciteit: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Zoals we in het artikel voor het bepalen van het referentiejaar voor de besparing in het aardgasverbruik al aanhaalden, hebben de weersomstandigheden een invloed op het energieverbruik. Aangezien er in koude periodes meer verwarmd en verlicht moet worden dan in minder koude en donkere wintermaanden, zal ook het elektriciteitsverbruik tijdens deze periodes hoger liggen.
Net zoals bij de vorige artikels, halen we zeer nuttige informatie en grafieken uit EnergieID.

De grafieken tonen het totale elektriciteitsverbruik en is dus een optelling van de meter van de netaansluiting en de opbrengst van de zonnepanelen.

We beginnen met ons historische elektriciteitsverbruik sinds 2008:
In de periode van 2010 tot eind 2011 werden de ruimten die tijdens de verbouwingen dienst deden als tijdelijke woonruimte, slaapkamers en bureau elektrisch verwarmd.

Aardgas: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Als we het referentiejaar voor aardgas willen bepalen, zouden we kunnen kijken naar het jaar waar we er het meeste kubieke meter gas hebben doorgejaagd. Dat lijkt ons echter iets te simplistisch, aangezien het aardgasverbruik sterk samen hangt met de buitentemperatuur. Zeker als je weet dat onze voorgevel niet geïsoleerd is, omdat dat ook tijdens de verbouwing niet mogelijk bleek te zijn. Die klimaatfactor is dus niet te onderschatten.
We kunnen die in rekening brengen door te kijken naar de graaddagen van elke periode. Daar hoeven we gelukkig zelf geen ellenlange tabellen voor bij te houden, want deze data is vrij op internet beschikbaar en zit reeds in EnergieID ingebakken.

Onderstaande grafieken (afkomstig uit EnergieID) tonen ons historisch aardgasverbruik sinds 2008. Vanaf november 2011 werd de gelijkvloerse verdieping in gebruik genomen en in mei 2012 was ook de verbouwing van de praktijkruimte afgerond. Tijdens de verbouwingen werd voornamelijk met elektrische vuurtjes verwarmd.

Water: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Zoals in onze vorige post werd uitgelegd, hebben we het doel om 20% energie te besparen t.o.v. het referentiejaar. Aangezien er in het verleden al enkele kleinere ingrepen geweest zijn om energie te besparen, kiezen we voor elk type energie (water, aardgas en elektriciteit) het jaar met het hoogste verbruik als referentiejaar.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van ons waterverbruik van de afgelopen 9 jaar. De grafiek is afkomstig van EnergieID.Waarom 20% energie besparen?

Inleiding

Sinds januari 2007 houden we elke maand onze meterstanden bij. In het begin was de bedoeling voornamelijk om defecte verbruikers op te sporen. Als het waterverbruik bijvoorbeeld in één maand tijd verdubbeld zou zijn, zou dit kunnen wijzen op een gesprongen waterleiding.

Intussen zijn er fantastische initiatieven op de wereld gezet, zoals EnergieId, waar je zo vaak als je wil jouw meterstanden kan doorgeven via een zeer gebruiksvriendelijke webapplicatie. Naast inzicht in je eigen energieverbruik, kom je er ook te weten hoe zich dat verhoudt tot gelijkaardige profielen in je regio.