Audio & beeld

Nieuwe premie voor dakisolatie: niet voor 2008

Ik heb aan het kabinet energie gevraagd of ze een clausule kunnen voorzien zodat ook facturen van 2008 waar nog geen premie voor werd aangevraagd voor de nieuwe premie in aanmerking komen.

Dit is het antwoord:

Het ontwerp van subsidieregeling dat op 7 november principieel door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet dat de premie enkel mag worden toegekend als het dak of de zoldervloer van de woning werd geïsoleerd na 1 januari 2009. Enkel facturen die dateren vanaf 1 januari 2009 zullen in aanmerking worden genomen.

Een vervroeging van de inwerkingtredingsdatum is niet mogelijk omdat de definitieve goedkeuring van deze nieuwe subsidieregeling pas eind december 2008 wordt verwacht. De nieuwe subsidieregeling kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Iedereen die uit eigen beweging zijn dak is beginnen isoleren in 2008 en het dus niet enkel voor de premies deed, pakt dus naast de nieuwe premie.

Ik heb mijn factuur voor de isolatie al ontvangen, dus enkel een creditnota en een nieuwe factuur kan nog redding brengen...

Nieuwe premie voor dakisolatie: een voorstel

Na mijn vorig bericht, heb ik een e-mail gestuurd naar Eandis om meer concrete info te vragen.
Mijn belangrijkste vraag was of de aanvraag van de premie moet gebeuren vanaf januari, of dat ook de factuur wel degelijk van 2009 moet dateren.

Dit is hun antwoord:

Beste,

De premie van de Overheid van 500€ is momenteel slechts een voorstel.
Waarschijnlijk zal dit voorstel wel doorgevoerd worden, maar omtrent de actievoorwaarden is nog niets bekend.
Aangezien de premie start in 2009, is de kans groot dat de facturen zullen moeten dateren van 2009.
Wij kunnen u echter nog geen concrete informatie geven.

Dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,
Het REG-team

Het ziet er dus naar uit dat ik onze dakwerker eens moet vragen of hij de factuur van de isolatie pas in 2009 kan opmaken...

Nieuwe premie voor dakisolatie: 500 euro

Blijkbaar heeft de Vlaamse Overheid het licht (bijna) op groen gezet voor een nieuwe premie voor het plaatsen van dakisolatie. De premie bedraagt 500 euro, wat toch al de moeite is.

Voorlopig is het nog vaag wat het allemaal inhoudt, want deze premie zou pas vanaf januari 2009 in voege gaan. Of facturen van 2008 nog in aanmerking komen, is nog niet echt duidelijk. Ik zal alvast eens naar de aannemer van de dakwerken bellen om te horen of het nog mogelijk is om de isolatie uit te stellen tot na nieuwjaar, of althans de facturatie ervan.

Er is ook sprake dat "dakisolatie" uit de Vlaamse renovatiepremie wordt gehaald (ter compensatie van de nieuwe premie), dus dat betekent dat ik vanavond het rekenmachientje uit de kast moet halen om één en ander na te rekenen...

Wordt vervolgd.

Keuze domotica

Zoals je al eerder op deze blog kon lezen, hebben wij gekozen om na de verbouwing domotica te gebruiken voor onze elektrische installatie. Dit is echter enkel mogelijk omdat het over een ingrijpende verbouwing gaat. Hierdoor zullen we in staat zijn de elektrische leidingen te verplaatsen en extra leiding bij te trekken.
Uiteraard zit hier wel een limiet op. Het is en blijft een verbouwing, geen nieuwbouw!

Eenmaal de belangrijke "pro-domotica"-beslissing genomen was, stonden we voor de volgende keuze:
Welke domotica?

Budget was meteen het grote struikelblok. Hoe je het draait of keert: Een domotica-installatie zal duurder zijn dan een gewone elektrische installatie. Hoeveel duurder? Dat kan je alleen inschatten als je uw huidige en toekomstige wensen hebt opgelijst.

Wij willen nu de basis voorzien (licht aan/uit) en later eventueel uitbreiden met extra sensoren e.d.

Verschillende opties werden gewikt en gewogen:

Konnex (KNX voor de vrienden, vroeger gekend als EIB (European Installation Bus)) is verschillend van merk-specifieke toepassingen omdat het een standaard is. Dit wil zeggen dat elk merk componenten kan maken die via KNX kunnen communiceren met componenten van andere merken.

Een ander verschil met sommige specifieke merken is dat bij KNX elke component zijn eigen logica heeft. Bij sommige merken zit de logica in één component die in de zekeringenkast geplaatst wordt. Als die centrale component het begeeft, zal er niets meer werken van heel uw installatie. Als op dat moment uw domotica-merk failliet is gegaan, heb je een groot probleem.
Bij KNX zal bij een dode component enkel het getroffen deel van de installatie de geest geven. De andere delen zullen normaal blijven functioneren. Het is dan slechts een kwestie van die component te vervangen door een nieuwe van al dan niet hetzelfde merk met al dan niet dezelfde functies. Een kleine herprogrammatie van dat gedeelte en uw installatie is weer volledig operationeel.

KNX/EIB is duurder dan een merk-specifieke installatie. Dit komt juist doordat elke schakelaar zijn eigen logica heeft. We moesten dus voor onszelf uitmaken of we het risico wilden lopen dat de centrale merk-specifieke component stuk kan gaan en op dat moment misschien niet meer te vervangen zal zijn... Dat risico nemen we liever niet.

De meerprijs van de KNX-installatie zullen we proberen te compenseren door de plaatsing helemaal zelf te doen.

Op deze aparte pagina heb ik alle info over KNX die ik nodig had, gebundeld.

Vernieuwing Dak (deel 3)

Donderdag 30 oktober 2008:

Pas rond 12:30 werden de velux dakramen geleverd. De aannemer heeft daarna goed moeten doorwerken om deze geplaatst te krijgen en om het dak vervolgens helemaal dicht te leggen met pannen. Pas om 17:20 was alles klaar. Het begon zelfs al te schemeren.

Dit is het resultaat:

Achtergevel: Twee veluxramen (M06 en S06), twee beluchtingsgaten en de schoorsteenpijp voor de gascondensatieketel die binnenkort geleverd wordt.


Het dak aan de achtergevel werd mooi aangewerkt met het dak van de buren.
De voorkant is ook helemaal klaar. Aan de kant van de lager gelegen buren, werden hoekpannen gebruikt.