Audio & beeld

Glazen schuifdeur

Eindelijk heb ik eens de tijd gevonden om foto's te nemen van de glazen schuifdeur die heel lang geleden besteld en geleverd werd en die intussen reeds bijna twee maanden omhoog hangt.

Eerst nog even een foto uit de oude doos:

De bedoeling was om de rail van de schuifdeur in het linteel vast te zetten, omdat we vreesden dat ytong niet stevig genoeg zou zijn. Uiteindelijk bleek dat de schuifdeur een pak hoger was dan de hoogte die we voorzien hadden, (De muren werden in januari gezet en de deur werd pas in maart besteld) dus moesten de pluggen toch in de blokken cellenbeton gezet worden. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we dikkere en langere pluggen en vijzen gebruikt dan bij de deur geleverd werden.

Zoals je eerder op deze blog kon lezen, hebben we de deur besteld met Batibouw-korting (in maart dus) bij Brico. Aangezien het nog een hele tijd geduurd heeft eer de zolder klaar was voor deze deur, heeft dat ding een vijftal maanden braaf in onze kelder staan wachten vooraleer we ze konden installeren.

Tijdens het prepareren van alle voorzieningen (rail, handvaten, ...) ontdekten we dat de wieltjes waarmee de deur in de rail rijdt niet in de doos bleken te zitten. Alles nog 3x binnenstebuiten gedraaid, maar niet te vinden.
Er zat niets anders op dan Brico te contacteren. Dit deed ik telefonisch en ze waren heel vriendelijk en bereid om te helpen. Ze gingen contact opnemen met de leverancier (Thys) en gingen me daarna terugbellen. Meestal weet je dan dat je zelf enkele dagen later nogmaals contact moet opnemen, maar telkens ze het zeiden, deden ze het ook.

Uiteindelijk heeft het toch meer dan een week geduurd eer de wieltjes geleverd werden, maar alles gratis en zonder morren.

Dit is het resultaat.
Nieuwe renovatiepremie actief

De goedkeuring voor de vernieuwde renovatiepremie is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Citaat:
Art. 6. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de aanvragen die ingediend worden voor de datum van de inwerkingtreding ervan, voor zover er bij die aanvragen een afschrift gevoegd is van de in aanmerking te nemen facturen.

De aanvraag die wij reeds hebben ingediend, zou dus nog onder de oude voorwaarden moeten vallen.

Update 12:39
Vandaag hebben we ook ons dossiernummer toegezonden gekregen. Binnen 3 maanden zouden we dus moeten weten of we al dan niet van het volle bedrag kunnen genieten!

Waarom geen Electrabel

In de standaard is een artikel verschenen over de boekhoudkundige trucjes die Electrabel toepast en waarom u eigenlijk sowieso te veel betaalt als u bij hen klant bent.

Het is eigenlijk relatief simpel: De inkomsten die de Suez-groep in België maakt, vloeien naar de aandeelhouders. Electrabel betaalt geen belastingen in België en de bijdrage die ze aan de federale overheid betalen voor het langer openhouden van de kerncentrales is slechts een fractie van wat de aandeelhouders krijgen.

Zelfs al betaal je jaarlijks hetzelfde bij een andere 'Belgische' leverancier, is de overstap te verantwoorden, want dan vloeien er wél belastingen terug en krijg je zo toch een deeltje van je geld terug.

Op deze blog heeft vroeger al eens een bericht gestaan met de melding dat wij overstappen naar Ecopower van zodra ons contract bij Electrabel afloopt (spijtig genoeg pas op 01/05/2010). Aardgas zullen we vanaf dan afnemen via Ebem.

Maar er zijn genoeg groene alternatieven waar je uit kan kiezen. Om de groenste te kennen, verwijs ik je door naar de website van Greenpeace. De kleine groene partijen krijgen mijn voorkeur op de multinationals, omdat ik hen iets meer vertrouw als het op "winstverdeling" aankomt.

Vlaamse renovatiepremie aangevraagd

Vorige week kondigde de Vlaamse Overheid aan dat de Vlaamse renovatiepremie hervormd zal worden. Als je het persbericht mag geloven verandert er niets aan de toekenningsvoorwaarden en aan het maximale premiebedrag. Men stelt het voor alsof enkel 'luxe' niet meer in aanmerking komt voor de premie.

Als je echter het voorstel op de officiële website naleest, zie je dat je als "middelmatige verdiener" plots slechts 20% terug kan krijgen ipv 30% in de oude regeling. Het komt er dus op neer dat je aan een factuurbedrag van € 50 000 moet geraken van "inbrengbare werkzaamheden" en dat exclusief BTW. Vroeger had je slechts voor € 33 333 aan facturen nodig om het maximum uit de premie te halen.

Je kan sommige van de werken ook niet meer volledig inbrengen, want vanaf nu wordt er gewerkt met "korven" die elk een plafondbedrag hebben. In ons geval zou dus een gedeelte van het vervangen van ons dak niet in aanmerking komen, omdat de vernieuwing van ons eenvoudig zadeldak (in een rijwoning) reeds boven het maximum van de korf zit.

Waar het eigenlijk op neerkomt is dat enkel personen die een zeer grondige renovatie uitvoeren en voor elk potje facturen kunnen indienen voortaan nog het maximum uit de premie zullen kunnen halen.

Aangezien wij toch al van plan waren om tegen eind dit jaar de premie aan te vragen, hebben we er maar wat vaart achter gezet, want de nieuwe regeling gaat in van zodra het in het Belgisch Staatsblad (huh? Dit was toch een Vlaamse premie?) verschenen is. Dit hopen ze ergens in de tweede helft van oktober (lees: mogelijks vanaf volgende week) te kunnen realiseren.

Wij onthouden dus vooral dit stukje van bovenstaande website (op het moment van schrijven, wanneer het allemaal slechts een voorstel is):

Wat met al ingediende aanvragen?

Er verandert niets voor wie al een aanvraag heeft ingediend. De aanvragen worden verder behandeld volgens de huidige voorwaarden. Dat geldt ook voor wie zijn aanvraag nog indient vooraleer de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Uiteraard kunnen er geen facturen in aanmerking genomen worden die dateren van na de aanvraagdatum.

Dinsdag- en woensdagavond telkens tot 's nachts bezig geweest met het samenzoeken van alle beschikbare documenten, facturen en bewijsstukken om uiteindelijk af te ronden met een dossier van net geen anderhalve centimeter dik.

Donderdagochtend (vandaag dus) de trein genomen naar de Provinciehoofdstad om het boeltje persoonlijk af te geven en een ontvangstbewijs in, euhm, ontvangst te nemen. In principe kan je het dossier ook aangetekend opsturen, maar een dossier van die dikte aangetekend verzenden kostte in mijn geval evenveel als een treinticket heen- en terug (dat ze trouwens niet zijn komen controleren, grrr). Als bijkomend voordeel van het persoonlijk af te geven heb je een beter inzicht van hoe volledig je dossier is en welke facturen hoogst waarschijnlijk verworpen zullen worden. Bovendien vertrouw ik in deze tijden van "welles-nietes-onderhandelingen-voor-wijkpostbodes" de stiptheid van De Post niet voor de volle honderd procent. Het moet maar eens een weekje ergens blijven liggen en daardoor met dit dossier in de nieuwe regeling vallen...

Zoals voorspeld was het druk op het kantoor van de Vlaamse Overheid. Gelukkig was ik vroeg genoeg gegaan en mocht ik als eerste mijn dossier bespreken. De factuur van de goedkope Ikea-laminaat en het voorschot van de 'vergane dakwerker' zullen niet door de keuring geraken. Met dat laatste hadden we rekening gehouden en de eerste was niet zodanig groot om problematisch te zijn. Met de ingediende facturen zitten we ruim boven het bedrag dat nodig is om de volle buit (€ 10 000) binnen te halen.

Het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is dat de Raad van State beslist dat de nieuwe regeling met terugwerkende kracht toegepast zal worden. Op dat moment gaan we een premie voorgesteld krijgen die significant lager ligt dan dat maximum. Volgens de ambtenaar kunnen we op dat moment beroep aantekenen en dan later een nieuwe aanvraag indienen met extra facturen van het vervolg van de werken.
Zoals hierboven reeds aangehaald werd, zullen we dan ook wel aan het maximum geraken, maar dan moeten we er nog twee jaar op wachten.

En wie kan ons garanderen dat er binnen twee jaar nog steeds sprake is van de renovatiepremie?

Lees verder: Renovatiepremie te laat, wat nu?