Audio & beeld

Elektriciteit: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Zoals we in het artikel voor het bepalen van het referentiejaar voor de besparing in het aardgasverbruik al aanhaalden, hebben de weersomstandigheden een invloed op het energieverbruik. Aangezien er in koude periodes meer verwarmd en verlicht moet worden dan in minder koude en donkere wintermaanden, zal ook het elektriciteitsverbruik tijdens deze periodes hoger liggen.
Net zoals bij de vorige artikels, halen we zeer nuttige informatie en grafieken uit EnergieID.

De grafieken tonen het totale elektriciteitsverbruik en is dus een optelling van de meter van de netaansluiting en de opbrengst van de zonnepanelen.

We beginnen met ons historische elektriciteitsverbruik sinds 2008:
In de periode van 2010 tot eind 2011 werden de ruimten die tijdens de verbouwingen dienst deden als tijdelijke woonruimte, slaapkamers en bureau elektrisch verwarmd.

Aardgas: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Als we het referentiejaar voor aardgas willen bepalen, zouden we kunnen kijken naar het jaar waar we er het meeste kubieke meter gas hebben doorgejaagd. Dat lijkt ons echter iets te simplistisch, aangezien het aardgasverbruik sterk samen hangt met de buitentemperatuur. Zeker als je weet dat onze voorgevel niet geïsoleerd is, omdat dat ook tijdens de verbouwing niet mogelijk bleek te zijn. Die klimaatfactor is dus niet te onderschatten.
We kunnen die in rekening brengen door te kijken naar de graaddagen van elke periode. Daar hoeven we gelukkig zelf geen ellenlange tabellen voor bij te houden, want deze data is vrij op internet beschikbaar en zit reeds in EnergieID ingebakken.

Onderstaande grafieken (afkomstig uit EnergieID) tonen ons historisch aardgasverbruik sinds 2008. Vanaf november 2011 werd de gelijkvloerse verdieping in gebruik genomen en in mei 2012 was ook de verbouwing van de praktijkruimte afgerond. Tijdens de verbouwingen werd voornamelijk met elektrische vuurtjes verwarmd.

Water: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Zoals in onze vorige post werd uitgelegd, hebben we het doel om 20% energie te besparen t.o.v. het referentiejaar. Aangezien er in het verleden al enkele kleinere ingrepen geweest zijn om energie te besparen, kiezen we voor elk type energie (water, aardgas en elektriciteit) het jaar met het hoogste verbruik als referentiejaar.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van ons waterverbruik van de afgelopen 9 jaar. De grafiek is afkomstig van EnergieID.Waarom 20% energie besparen?

Inleiding

Sinds januari 2007 houden we elke maand onze meterstanden bij. In het begin was de bedoeling voornamelijk om defecte verbruikers op te sporen. Als het waterverbruik bijvoorbeeld in één maand tijd verdubbeld zou zijn, zou dit kunnen wijzen op een gesprongen waterleiding.

Intussen zijn er fantastische initiatieven op de wereld gezet, zoals EnergieId, waar je zo vaak als je wil jouw meterstanden kan doorgeven via een zeer gebruiksvriendelijke webapplicatie. Naast inzicht in je eigen energieverbruik, kom je er ook te weten hoe zich dat verhoudt tot gelijkaardige profielen in je regio.