Audio & beeld

Slimme energiemeters

Nog een tiental jaar en iedereen van ons zou een "slimme elektriciteitsmeter" in huis moeten hebben. Aangezien het project nog in zijn kinderschoenen staat, vond ik dat het nú het moment is om "feature requests" in te dienen. De functionele vereisten zijn immers nog niet bepaald, zo blijkt uit deze vacature:
 • ICT Functioneel Analist Slimme Meters - Merelbeke-ICT091127.K.ML.67

  Als ICT Functioneel Analist Slimme Meters analyseer je samen met je interne klant de businessnoden, documenteer je de mogelijke oplossingen en alternatieven, om het zo mogelijk te maken voor de beste oplossing te kiezen op basis van een goed begrip van de businessbehoeften.

  Je initieert deze oplossingen en volgt de realisaties van de ICT-supply organisatie op en je organiseert tevens de ondersteuning van de gebruikers van de applicaties.

Daarom stuurde ik dit mailtje naar de vreg:

Beste,

Mijn woning is voorzien van een domotica-installatie en ik ben ervan overtuigd dat ik met de info die in de slimme meters zal te vinden zijn, mijn woning zuiniger kan maken door de toepassingen slimmer te programmeren / configureren.

Daarom vraag ik me af of het mogelijk zal zijn voor de eindgebruikers om de gegevens uit de slimme meters op één of andere manier uit te lezen? (een ethernetaansluiting en een gestandaardiseerde manier van uitlezen bijvoorbeeld)

Dank voor uw spoedige antwoord,
Geert

Enkele dagen later (lees: daarnet) ontving ik van hen dit duidelijk antwoord:

Geachte heer Geert,

Wij stellen inderdaad voorop dat het voor de eindgebruikers mogelijk moet zijn om de gegevens over het verbruik op een gestandaardiseerde manier uit te lezen via een lokale poort.

Dit omdat de gebruiker zelf zijn verbruik moet kunnen opvolgen, of zoals u vermeldt, op basis van deze informatie toestellen zou moeten kunnen aansturen.

Hoe die poort en die standaard eruit zullen zien is echter nog niet bekend, wij verwachten deze beslissing voor Vlaanderen pas over enkele jaren.

Het is dus niet nodig om extra druk uit te gaan oefenen en een petitie te starten om onze belangen te beschermen. Tenslotte is het toch weer de eindgebruiker / belastingbetaler die de kostprijs van het project zal moeten dragen en dus niet meer dan normaal dat we dan ook recht hebben op de gegevens die zich in deze leuke toestelletjes schuilhouden.

Een positief gegeven dus dat men er al standaard rekening mee houdt...

Post ontvangen

Gisteren kregen we 2 bouwgerelateerde brieven in onze brievenbus:

De eerste was van onze advocaat om te zeggen dat er iemand nog eens een deurwaarder op onze eerste dakwerker had losgelaten. Als bijlage zat er een volledig overzicht van alle schuldeisers en het bijhorende bedrag bij. Blijkbaar heeft hij intussen nog wat extra schulden gemaakt en de kans wordt dus alsmaar kleiner dat we ook nog maar één euro van ons geld terugzien.

De tweede brief was gelukkig wat beter nieuws. Die kwam van Eandis met de mededeling dat onze aanvraag tot premie voor ons HR-glas goedgekeurd werd en dat we binnenkort 108€ op onze rekening mogen verwachten. Over de vervanging van onze ramen plaats ik binnenkort wel eens een berichtje op deze blog (als ik eens de moed heb om daar aan te beginnen)...

Glazen schuifdeur

Eindelijk heb ik eens de tijd gevonden om foto's te nemen van de glazen schuifdeur die heel lang geleden besteld en geleverd werd en die intussen reeds bijna twee maanden omhoog hangt.

Eerst nog even een foto uit de oude doos:

De bedoeling was om de rail van de schuifdeur in het linteel vast te zetten, omdat we vreesden dat ytong niet stevig genoeg zou zijn. Uiteindelijk bleek dat de schuifdeur een pak hoger was dan de hoogte die we voorzien hadden, (De muren werden in januari gezet en de deur werd pas in maart besteld) dus moesten de pluggen toch in de blokken cellenbeton gezet worden. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we dikkere en langere pluggen en vijzen gebruikt dan bij de deur geleverd werden.

Zoals je eerder op deze blog kon lezen, hebben we de deur besteld met Batibouw-korting (in maart dus) bij Brico. Aangezien het nog een hele tijd geduurd heeft eer de zolder klaar was voor deze deur, heeft dat ding een vijftal maanden braaf in onze kelder staan wachten vooraleer we ze konden installeren.

Tijdens het prepareren van alle voorzieningen (rail, handvaten, ...) ontdekten we dat de wieltjes waarmee de deur in de rail rijdt niet in de doos bleken te zitten. Alles nog 3x binnenstebuiten gedraaid, maar niet te vinden.
Er zat niets anders op dan Brico te contacteren. Dit deed ik telefonisch en ze waren heel vriendelijk en bereid om te helpen. Ze gingen contact opnemen met de leverancier (Thys) en gingen me daarna terugbellen. Meestal weet je dan dat je zelf enkele dagen later nogmaals contact moet opnemen, maar telkens ze het zeiden, deden ze het ook.

Uiteindelijk heeft het toch meer dan een week geduurd eer de wieltjes geleverd werden, maar alles gratis en zonder morren.

Dit is het resultaat.
Nieuwe renovatiepremie actief

De goedkeuring voor de vernieuwde renovatiepremie is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Citaat:
Art. 6. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de aanvragen die ingediend worden voor de datum van de inwerkingtreding ervan, voor zover er bij die aanvragen een afschrift gevoegd is van de in aanmerking te nemen facturen.

De aanvraag die wij reeds hebben ingediend, zou dus nog onder de oude voorwaarden moeten vallen.

Update 12:39
Vandaag hebben we ook ons dossiernummer toegezonden gekregen. Binnen 3 maanden zouden we dus moeten weten of we al dan niet van het volle bedrag kunnen genieten!

Waarom geen Electrabel

In de standaard is een artikel verschenen over de boekhoudkundige trucjes die Electrabel toepast en waarom u eigenlijk sowieso te veel betaalt als u bij hen klant bent.

Het is eigenlijk relatief simpel: De inkomsten die de Suez-groep in België maakt, vloeien naar de aandeelhouders. Electrabel betaalt geen belastingen in België en de bijdrage die ze aan de federale overheid betalen voor het langer openhouden van de kerncentrales is slechts een fractie van wat de aandeelhouders krijgen.

Zelfs al betaal je jaarlijks hetzelfde bij een andere 'Belgische' leverancier, is de overstap te verantwoorden, want dan vloeien er wél belastingen terug en krijg je zo toch een deeltje van je geld terug.

Op deze blog heeft vroeger al eens een bericht gestaan met de melding dat wij overstappen naar Ecopower van zodra ons contract bij Electrabel afloopt (spijtig genoeg pas op 01/05/2010). Aardgas zullen we vanaf dan afnemen via Ebem.

Maar er zijn genoeg groene alternatieven waar je uit kan kiezen. Om de groenste te kennen, verwijs ik je door naar de website van Greenpeace. De kleine groene partijen krijgen mijn voorkeur op de multinationals, omdat ik hen iets meer vertrouw als het op "winstverdeling" aankomt.

Vlaamse renovatiepremie aangevraagd

Vorige week kondigde de Vlaamse Overheid aan dat de Vlaamse renovatiepremie hervormd zal worden. Als je het persbericht mag geloven verandert er niets aan de toekenningsvoorwaarden en aan het maximale premiebedrag. Men stelt het voor alsof enkel 'luxe' niet meer in aanmerking komt voor de premie.

Als je echter het voorstel op de officiële website naleest, zie je dat je als "middelmatige verdiener" plots slechts 20% terug kan krijgen ipv 30% in de oude regeling. Het komt er dus op neer dat je aan een factuurbedrag van € 50 000 moet geraken van "inbrengbare werkzaamheden" en dat exclusief BTW. Vroeger had je slechts voor € 33 333 aan facturen nodig om het maximum uit de premie te halen.

Je kan sommige van de werken ook niet meer volledig inbrengen, want vanaf nu wordt er gewerkt met "korven" die elk een plafondbedrag hebben. In ons geval zou dus een gedeelte van het vervangen van ons dak niet in aanmerking komen, omdat de vernieuwing van ons eenvoudig zadeldak (in een rijwoning) reeds boven het maximum van de korf zit.

Waar het eigenlijk op neerkomt is dat enkel personen die een zeer grondige renovatie uitvoeren en voor elk potje facturen kunnen indienen voortaan nog het maximum uit de premie zullen kunnen halen.

Aangezien wij toch al van plan waren om tegen eind dit jaar de premie aan te vragen, hebben we er maar wat vaart achter gezet, want de nieuwe regeling gaat in van zodra het in het Belgisch Staatsblad (huh? Dit was toch een Vlaamse premie?) verschenen is. Dit hopen ze ergens in de tweede helft van oktober (lees: mogelijks vanaf volgende week) te kunnen realiseren.

Wij onthouden dus vooral dit stukje van bovenstaande website (op het moment van schrijven, wanneer het allemaal slechts een voorstel is):

Wat met al ingediende aanvragen?

Er verandert niets voor wie al een aanvraag heeft ingediend. De aanvragen worden verder behandeld volgens de huidige voorwaarden. Dat geldt ook voor wie zijn aanvraag nog indient vooraleer de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Uiteraard kunnen er geen facturen in aanmerking genomen worden die dateren van na de aanvraagdatum.

Dinsdag- en woensdagavond telkens tot 's nachts bezig geweest met het samenzoeken van alle beschikbare documenten, facturen en bewijsstukken om uiteindelijk af te ronden met een dossier van net geen anderhalve centimeter dik.

Donderdagochtend (vandaag dus) de trein genomen naar de Provinciehoofdstad om het boeltje persoonlijk af te geven en een ontvangstbewijs in, euhm, ontvangst te nemen. In principe kan je het dossier ook aangetekend opsturen, maar een dossier van die dikte aangetekend verzenden kostte in mijn geval evenveel als een treinticket heen- en terug (dat ze trouwens niet zijn komen controleren, grrr). Als bijkomend voordeel van het persoonlijk af te geven heb je een beter inzicht van hoe volledig je dossier is en welke facturen hoogst waarschijnlijk verworpen zullen worden. Bovendien vertrouw ik in deze tijden van "welles-nietes-onderhandelingen-voor-wijkpostbodes" de stiptheid van De Post niet voor de volle honderd procent. Het moet maar eens een weekje ergens blijven liggen en daardoor met dit dossier in de nieuwe regeling vallen...

Zoals voorspeld was het druk op het kantoor van de Vlaamse Overheid. Gelukkig was ik vroeg genoeg gegaan en mocht ik als eerste mijn dossier bespreken. De factuur van de goedkope Ikea-laminaat en het voorschot van de 'vergane dakwerker' zullen niet door de keuring geraken. Met dat laatste hadden we rekening gehouden en de eerste was niet zodanig groot om problematisch te zijn. Met de ingediende facturen zitten we ruim boven het bedrag dat nodig is om de volle buit (€ 10 000) binnen te halen.

Het enige wat nog roet in het eten zou kunnen gooien is dat de Raad van State beslist dat de nieuwe regeling met terugwerkende kracht toegepast zal worden. Op dat moment gaan we een premie voorgesteld krijgen die significant lager ligt dan dat maximum. Volgens de ambtenaar kunnen we op dat moment beroep aantekenen en dan later een nieuwe aanvraag indienen met extra facturen van het vervolg van de werken.
Zoals hierboven reeds aangehaald werd, zullen we dan ook wel aan het maximum geraken, maar dan moeten we er nog twee jaar op wachten.

En wie kan ons garanderen dat er binnen twee jaar nog steeds sprake is van de renovatiepremie?

Lees verder: Renovatiepremie te laat, wat nu?

Fundering ondergraven

De ingenieur heeft voor ons berekend waar we extra moeten funderen en hoeveel.
In het pdf-bestand dat we van hem gekregen hebben staat op onze plannen alles uitgetekend.

Onderstaande tekening is een onderdeel van het plannetje dat weergeeft hoe we onze bestaande muren moeten ondergraven en extra moeten funderen.Tegen eind september zou het lastenboek en de meestaat van de tweede fase klaar moeten zijn, zodat we prijsoffertes kunnen beginnen vragen aan aannemers. Dan weten we wat dit grapje ons gaat kosten...

Kinderkamers geschilderd

De eerste kamer die (reeds enkele weken geleden) geschilderd werd, is de kinderkamer aan de straatkant.
Er staat overal een grondlaag (primer) en twee lagen verf op.

Al zeggen we het zelf: De Mojito-room mag er zijn.

Aangezien dit de eerste kamer is die geschilderd werd, werd alle rommel hier gestockeerd tijdens het schilderen van de andere kamer en de badkamer.

Die andere kamer werd dit weekend afgewerkt. Hier ook weer een grondlaag en 2 afwerkingslagen op de meeste muren...
Tegen volgende week hopen we fase 1 afgerond te krijgen op de ingemaakte kasten na. Daar hebben we intussen prijs voor gevraagd, dus dat komt op termijn wel in orde.

Status update badkamer

Vrijdagavond werd de synthetische primer op de groene gyproc geschilderd. Aangezien dit een ongelooflijk stinkend goedje is, werd geslapen met alle ramen geopend en de slaapkamer deur dicht. Ik heb ineens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de binnenafwerking van het dakvenster in de andere slaapkamer mee met dit chemisch spul te bestrijken. Als het in de badkamer op groene gyproc moet, veronderstel ik dat dit toch wel wat vochtwerend is. Als het dan ooit eens binnen regent, helpt dit de gyproc aan de velux misschien wel beschermen.

Zaterdag kwam mijn schoonbroer helpen om de douchecabine te plaatsen. We beginnen nu echt wel zicht te krijgen op iets wat 'badkamer' gaat worden.

Zaterdagnamiddag en zondag heb ik nog twee lagen witte verf op het plafond en aan de velux gezet. Het schilderwerk in de badkamer is daarmee officieel achter de rug.

Badkamer betegelen

Vorige week maandag werd gestart met het afwerken van de badkamer op de tweede verdieping. Eerst moesten er nog enkele sanitaire leidingen (voor water, cv en afvoerbuizen) gelegd worden.


Alvorens te betegelen, leggen we eerst de ondervloer, met daarop een Schlüter®-KERDI doek die bescherming moet bieden tegen vocht dat eventueel via de voegen op de fermacell platen komt. Dezelfde doek zal ook gebruikt worden achter de wandtegels in de douche (zie lager).

Eerst wordt de vloer betegeld.
En vervolgens de wanden.Hierboven zie je dat er op één tegel in de douche een kleurverschil zit. Deze tegel kwam zo uit de doos en in principe zou men hiermee terug moeten gaan naar de winkel, maar aangezien het kleurverschil niet al te groot is en het 'maar' voor de tweede badkamer is, hebben we besloten die moeite niet te doen. Je ziet ook nog een deel van de Kerdi-doek.

Als laatste wordt alles nog opgevoegd, maar daar heb ik nog geen foto's van getrokken.

Deadline fase 1 schuift 2 weken op

De deadline van fase 1 schuift met twee weken achteruit. De ramenman kan de werken toch niet uitvoeren tijdens de tweede week van september. Nieuwe richtdatum is maandag 21 september.

Op zich geen ramp, aangezien het einde van de werken op zolder in zicht is. Deze week zijn we begonnen met vloeren, tegelen en schilderen. Hierover lees je binnenkort meer. (Als ik ooit eens 5 minuten tijd had)

Van zodra de zolderverdieping klaar is, verhuizen we de slaapkamer naar boven en kunnen we de eerste verdieping klaar maken voor het uitbreken van de ramen en kunnen we ze ook bewoonbaar maken voor het tweede deel van de werken.

We zullen dus niet stil zitten en blijven gewoon aan hetzelfde tempo verder werken...

Fermacell ondervloer

Deze week was de tijd rijp om de ondervloer te installeren. We kozen ervoor om met Fermacell egalisatiekorrels en bijhorende vloerelementen te werken.

Dit omdat:
 • het gewicht ervan lager ligt dan een chape (we moeten alles 2 verdiepingen omhoog zeulen)
 • het een volledig droog systeem is, zodat je onmiddellijk de vloerbedekking kan leggen
 • het voor een prima geluidsisolatie zou moeten zorgen, aangezien de vloer dan "zwevend" gelegd is.
Alvorens te starten, moesten er eerst nog sanitaire leidingen gelegd worden en moesten de gaten in de welfsels opgevuld worden, zodat de egalisatiekorrels niet naar de onderliggende verdieping rollen. Dit opspuiten doen we eenvoudig met PUR-schuim.Over het houten gedeelte leggen we een plastieken folie, zodat de korrels niet tussen de planken ontsnappen.


De korrels worden achteraan in de kamer uitgestrooid.En vervolgens gelijkmatig verdeeld en op hoogte gebracht.

Dan worden de platen erop gelegd, aan elkaar gelijmd en tot slot geschroefd. Merk op dat de ondervloer de muren niet raakt, zodat contactgeluid niet van de vloer op de muur kan overgedragen worden.Update: Door het hoogteverschil dat door deze ondervloer gecreëerd werd, moest ook de trap worden aangepast.

Vloerisolatie nodig? Vraag hier gratis offertes aan.

Domotica-zekeringenkast bekabeld

Afgelopen weekend werd de zekeringenkast bekabeld, inclusief de domotica-componenten.
Ziehier hoe we dit voor elkaar gekregen hebben. Een dikke pluim trouwens voor de installateur, want naar mijn mening heeft hij dit heel proper gedaan.

We hebben ervoor gekozen om de leidingen onderaan de kast te laten toekomen. Dit om twee redenen:
 1. De meeste leidingen lagen op de vloer op de verdieping van de kast, dus dat was het eenvoudigste.
 2. Om de hoeveelheid stof die in de kast kan vallen te beperken.
Deze Gardy Boxplus 24 met 3 DIN-rails zou voldoende plaats moeten bieden voor de aansluitingen van de bovenste twee verdiepingen van onze woning.

We hanteren volgend principe:
 • Aan de kant waar de 220V-kabels die naar de stopcontacten en de lichtpunten lopen, plaatsen we de rijgklemmen. In ons geval is dat dus onderaan. We plaatsen ook de aardingsklem onderaan de kast.
 • De middelste rail gebruiken we voor de domoticacomponenten.
 • De rail aan de andere kant van de rijgklemmen, gebruiken we voor de differentieel- en/of hoofdschakelaar en de zekeringen of automaten. Dit is dus de bovenste.
Het spreekt voor zich dat de automaat die zorgt voor de afzekering van de kabel tussen de bestaande kast en de nieuwe kast op het moment van installatie uit staat!

Hieronder zie je dat alle modules op hun plaats geklikt zijn en dat de 220V-kabels aangesloten zijn op de onderste rijgklemmen en op de aardingsklem.
We noteren welk lichtpunt / stopcontact of groep stopcontacten op welke rijgklem aangesloten is.


Op bovenstaande foto zie je ook hoe de kabel die van de andere zekeringenkast komt links bovenaan in de differentielschakelaar is aangesloten, hoe de zekeringen met elkaar verbonden zijn via de "kam" die eronder geschroefd is en hoe de eerste automaat van 10A de voeding van de bus afzekert. Voor de lichtkringen gebruiken we automaten van 10A, voor de stroomkringen naar de stopcontacten automaten van 20A.

Hieronder is de kast helemaal bekabeld, behalve het stopcontacten-gedeelte, aangezien deze toch nog niet geïnstalleerd zijn in de kamers.
Je kan zien hoe de zekeringen de domoticamodules afzekeren. Bij de Zennio-componenten die gebruikt zijn, zou je elke groep van 2 uitgangen op een aparte zekering kunnen aansluiten. Aangezien het bij ons om wat basisverlichting gaat, is dit niet nodig en sluiten we elke component op een aparte zekering aan. De dimmers (= de 2 rechtse modules) zijn mee aangesloten op de derde lichtkring.Op bovenstaande foto zie je ook:
 • dat de buskabel doorlust van component naar component. (Onderaan de domotica-rail, de rode en de zwarte kabel tussen de modules.)
 • hoe de uitgangen van de schakelactoren (middelste rail) verbonden worden met de fasedraad van de 220V-kabels via de rijgklemmen (via zwarte kabel)
 • dat de nulgeleider rechtstreeks van de zekeringen op de rijgklemmen aangesloten worden. Op de rijgklemmen verbindt deze alle klemmen die op dezelfde zekeringautomaat aangesloten zijn. In ons geval werd dit ook via kleine kammen gedaan, waarvan sommige pennen afgebroken werden, zodat enkel de juiste klemmen doorgelust worden.
  Let op: Als je hier een vergissing maakt kan er spanning op de lijnen blijven als je de zekering uit zet!
 • dat er rechts bovenaan nog een groep rijgklemmen staat. Hier worden de analoge inputsignalen (raamcontacten, rookdetectoren, ...) op aangesloten. De onderkant van de klemmen wordt dan verbonden met de input-modules op de middelste rij.
Eens de kast helemaal bekabeld is, dient deze nog afgewerkt te worden:

Voor de middelste rail zou ik nog een afdekplaatje moeten halen.

En toen ging het deurtje dicht...Opmerking: dmlights.be heeft een aparte rubriek met installatiemateriaal waar je bovenstaande componenten kunt terugvinden.

EIB/KNX


Waarom wij voor EIB/KNX als domotica gekozen hebben, kon je al eerder lezen.

Oorspronkelijk bundelde ik zoveel mogelijk informatie over EIB/KNX op deze pagina. De mogelijkheden van deze pagina waren echter vrij beperkt, waardoor ik op 1 september 2014 de website www.automality.eu heb gelanceerd. Ik tracht wekelijks extra informatie op die website te plaatsen, zodat je daar weldra alles te weten komt wat je over domotica moet weten.
Als je dit project wil steunen, mag je het bestaan van die website delen met al uw kennissen!

Aangezien onderstaande informatie vooral reclame voor sommige firma's betreft, zal niet al die informatie op automality worden uitgediept. De bedoeling van automality is dat de website zo onafhankelijk mogelijk blijft.

Webwinkels - installatie en verlichting

DM LightsDM Lights heeft een groot aanbod installatiemateriaal zoals zekeringenkasten, differentieelschakelaars, zekeringen, kabels en inbouwdozen. Daarnaast hebben ze ook een groot aanbod aan verlichting. Alles met een zeer goede service en aan scherpe prijzen.

Lamp en Licht

9op10_NL

lampenlicht.be is ook één van de bekendere webshops voor verlichting. Indien u op zoek bent naar verlichting, loont het zeker de moeite om eens op deze website te zoeken.

Buitenverlichtingshop

Op zoek naar buitenverlichting? Deze coolblue-shop heeft precies wat u zoekt:

Webwinkels - domotica

eibmarkt

Mijn persoonlijke ervaring met eibmarkt is zeer positief. Ze hebben een groot productaanbod van verschillende merken aan zeer scherpe prijzen. De aanduiding van de voorraad en de verwachte verzenddatum waren bij al mijn bestellingen zeer nauwkeurig. Via onderstaand formulier kan je rechtstreeks zoeken naar producten op hun site, of onderaan deze pagina vind je rechtstreekse links naar sommige interessante producten. Indien u 'Duits' niet echt machtig bent, kan u de website ook naar het Engels omschakelen.
Zoek naar producten bij eibmarkt

knxshop.be

De website www.knxshop.be is de online shop van Domo Connect te Nijlen die het eerste deel van onze installatie heeft uitgevoerd. Domo Connect is een tijd exclusieve verdeler van Loxone binnen België geweest. Onze Loxone miniserver werd bij deze webshop besteld en correct en snel geleverd.

Leveranciers / Installateurs

Via Offrea.be kan je door 1 formulier in te vullen een offerte aanvragen bij meerdere bedrijven, en dit voor zowel Domotica als Algemene Elektriciteitswerken. De linkjes in voorgaande zin, brengen je onmiddellijk naar de juiste pagina.

Als je liever zelf aan de slag gaat, maar nog wat onzeker bent of je wel de juiste kennis hebt, kan je deze handleiding elektriciteit overwegen.

banner cursus elektriciteit


Hieronder vind je een overzicht van KNX-installateurs waar ik al goeds van heb gehoord.
Ken je er nog? Laat het via een reactie op dit bericht even weten en dan zal ik ze eventueel toevoegen aan dit lijstje.

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Kostprijs

Uiteraard is de kostprijs afhankelijk van uw installatie en van het feit of je deze installatie al dan niet zelf zal uitvoeren. Onderstaand lijstje zou je alvast een idee moeten geven van hoeveel e.e.a. ongeveer kost. De richtprijzen zijn voor basiscomponenten (dus geen design) en zonder plaatsingskosten en BTW.

Algemene Informatie

Officiële website: http://www.knx.org

Boeken over EIB/KNX:

 • Building Automation: Engelstalig boek over gebouwautomatisatie met een zeer uitgebreid hoofdstuk over EIB/KNX. Dit zou voldoende moeten zijn om de basis van het systeem te begrijpen. Te koop bij amazon.de en bol.com

 Forums:

Bekabeling en aansluiting

Hier een klein overzichtje van hoe je bepaalde componenten dient te bekabelen en welke componenten je ervoor moet voorzien:

Drukknop:

Hangt in de KNX-bus, al dan niet via een businterface.

Magneetcontact:

Wordt aangesloten op een analoge input. Elk magneetcontact dient dus apart naar de kast bekabeld te worden. Als je niet dient te weten welk magneetcontact precies "open" is, kan je die contacten in serie bekabelen. Dien je het wel te weten, kan je een kabel gebruiken waar meerdere aderparen in zitten. Je kan bijvoorbeeld een alarmkabel type 6x0.22mm² gebruiken om 2 magneetcontacten te controleren: 2 aders per raamcontact + 2 aders voor het sabotagecircuit van beide contacten. De sabotagecircuits van de verschillende magneetcontacten worden meestal in serie aangesloten.

Extra info:

Rookmelder:

Wordt bekabeld zoals een magneetcontact, maar je hebt 4 adertjes per rookmelder nodig.
Als je de rookmelder niet bekabelt, zal deze nog steeds signaal geven bij brand, maar uw domotica-installatie wordt daar dan niet van op de hoogte gebracht, waardoor je rookmelders dus niet aan elkaar kan koppelen en je geen alarm-berichten kan uitsturen (naar uw GSM bijvoorbeeld)

Opmerking: Aangezien je 4 adertjes nodig hebt per rookmelder, zou je ook gewone buskabel kunnen gebruiken. Let wel op dat je deze niet mee opneemt in de bus!

Zekeringenkast:

Het bekabelen van de zekeringenkast is een project op zich. Daarom wordt dit in detail beschreven via onderstaande link:

Funderingen controleren

Aangezien we tijdens de volgende fase een praktijkruimte voor een vrij beroep in de kelder willen onderbrengen, zijn we genoodzaakt om de tuin deels uit te graven, zodat er meer licht kan invallen in de kelder. Dit uitgraven brengt risico's met zich mee: de woningen en de terrassen van de buren zouden kunnen verzakken.

De architecte had daarom gevraagd om op enkele plaatsen in de kelder en aan de muren met de buren enkele putten te graven om te controleren hoe diep de fundering precies zit. De stabiliteitsingenieur kan op basis daarvan enkele berekeningen uitvoeren om te bepalen hoeveel extra fundering er nodig gaat zijn.

Voor de meetstaat en het lastenboek was het ook interessant om te weten hoeveel tijd de uitgraving precies in beslag zal nemen.

Dit is het resultaat van de test:

De achtergevel van de bovenverdieping -> steunmuur in de kelder

In de kelder werden twee putten gegraven onder de steunmuur waar de achtergevel van de bovenverdieping én het dak op rust. Het resultaat is een beetje verontrustend in die zin dat er letterlijk onder de muur gegraven kan worden op een diepte van nog geen twintig centimeter:

put 1:
put 2, een metertje verderop
Linker zijgevel achteraan

Aan de linkerkant van onze tuin grenst het uit te graven gedeelte aan het verhoogd terras van de buren. De foto's laten zien dat hier ook slechts tot een half metertje onder grond iets anders dan "aarde" te vinden is.Rechter zijgevel achteraan

Aan de rechterkant van ons terras staat de muur van de keuken van de buurvrouw. Aangezien daar een volwaardig stuk woning staat, verwachten we ons aan een ietwat diepere fundering. Dit blijkt het geval te zijn, ook al is het beperkt tot 70 centimeter.
Aangezien we een halve verdieping van de tuin moeten uitgraven, zullen we ook hier extra stevigheid moeten voorzien tijdens de tweede fase van onze verbouwingswerken.

Update: lees hier het vervolg

Badkamertegels

Ziehier onze badkamertegel-aanwinst.


De linkse dozen bevatten dezelfde tegels als hetgeen je in het midden kan zien, maar dan zonder groeven.
De versie met groeven zal in de douche en aan de wastafel gebruikt worden.

Uiterst rechts zie je de vloertegels voor de badkamer en de hal.

Bezettingswerken Ytong

Een dag na de voorbehandeling van de ytong-muren, vonden de effectieve bezettingswerken plaats.

De stukadoor gebruikte Knauf pleistergips (goldband) om tegen de muren te smeren.Bovenstaand goedje werd gemengd met liters water...
Volgens de bezetter zou dit na een week reeds te beschilderen zijn, aangezien deze pleister sneller droogt dan de bezetting op basis van kalk. Bij die laatste moet je immers enkele maanden wachten alvorens er een laagje verf op gezet mag worden.

Onderstaande foto's zijn de dag van de werken genomen. Je kan dus zien dat de muren nog niet uitgedroogd zijn.

Donderdag 6 augustus 2009

Vrijdag 7 augustus 2009

Met de warme temperaturen dit weekend, zie je nu duidelijk dat er nu al veel minder water in de muren zit. Uiteraard blijven alle dakramen open staan, zodat het verdampte water kan ontsnappen.