Audio & beeld

Het vliegenraam

Een productiefout in het Velux dakvlakvenster zorgde ervoor dat er een vliegje tussen beide glasplaten vast zat. Aangezien de ruimte tussen de glasplaten gevuld is met gas, zal het vliegje niet lang afgezien hebben, hehe.

Het vliegenraam

Een telefoontje naar de dienst na verkoop van Velux om het probleem te melden, resulteerde onmiddellijk in een afspraak met een technieker. Die kwam mooi opdagen en zonder problemen het glas van het raam vervangen. Als ik ooit nog een dienst na verkoop nodig heb, hoop ik dat deze even vlot en vriendelijk is als die van Velux...

Nieuwe premie voor dakisolatie: niet voor 2008

Ik heb aan het kabinet energie gevraagd of ze een clausule kunnen voorzien zodat ook facturen van 2008 waar nog geen premie voor werd aangevraagd voor de nieuwe premie in aanmerking komen.

Dit is het antwoord:

Het ontwerp van subsidieregeling dat op 7 november principieel door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet dat de premie enkel mag worden toegekend als het dak of de zoldervloer van de woning werd geïsoleerd na 1 januari 2009. Enkel facturen die dateren vanaf 1 januari 2009 zullen in aanmerking worden genomen.

Een vervroeging van de inwerkingtredingsdatum is niet mogelijk omdat de definitieve goedkeuring van deze nieuwe subsidieregeling pas eind december 2008 wordt verwacht. De nieuwe subsidieregeling kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Iedereen die uit eigen beweging zijn dak is beginnen isoleren in 2008 en het dus niet enkel voor de premies deed, pakt dus naast de nieuwe premie.

Ik heb mijn factuur voor de isolatie al ontvangen, dus enkel een creditnota en een nieuwe factuur kan nog redding brengen...

Nieuwe premie voor dakisolatie: een voorstel

Na mijn vorig bericht, heb ik een e-mail gestuurd naar Eandis om meer concrete info te vragen.
Mijn belangrijkste vraag was of de aanvraag van de premie moet gebeuren vanaf januari, of dat ook de factuur wel degelijk van 2009 moet dateren.

Dit is hun antwoord:

Beste,

De premie van de Overheid van 500€ is momenteel slechts een voorstel.
Waarschijnlijk zal dit voorstel wel doorgevoerd worden, maar omtrent de actievoorwaarden is nog niets bekend.
Aangezien de premie start in 2009, is de kans groot dat de facturen zullen moeten dateren van 2009.
Wij kunnen u echter nog geen concrete informatie geven.

Dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,
Het REG-team

Het ziet er dus naar uit dat ik onze dakwerker eens moet vragen of hij de factuur van de isolatie pas in 2009 kan opmaken...

Nieuwe premie voor dakisolatie: 500 euro

Blijkbaar heeft de Vlaamse Overheid het licht (bijna) op groen gezet voor een nieuwe premie voor het plaatsen van dakisolatie. De premie bedraagt 500 euro, wat toch al de moeite is.

Voorlopig is het nog vaag wat het allemaal inhoudt, want deze premie zou pas vanaf januari 2009 in voege gaan. Of facturen van 2008 nog in aanmerking komen, is nog niet echt duidelijk. Ik zal alvast eens naar de aannemer van de dakwerken bellen om te horen of het nog mogelijk is om de isolatie uit te stellen tot na nieuwjaar, of althans de facturatie ervan.

Er is ook sprake dat "dakisolatie" uit de Vlaamse renovatiepremie wordt gehaald (ter compensatie van de nieuwe premie), dus dat betekent dat ik vanavond het rekenmachientje uit de kast moet halen om één en ander na te rekenen...

Wordt vervolgd.

Keuze domotica

Zoals je al eerder op deze blog kon lezen, hebben wij gekozen om na de verbouwing domotica te gebruiken voor onze elektrische installatie. Dit is echter enkel mogelijk omdat het over een ingrijpende verbouwing gaat. Hierdoor zullen we in staat zijn de elektrische leidingen te verplaatsen en extra leiding bij te trekken.
Uiteraard zit hier wel een limiet op. Het is en blijft een verbouwing, geen nieuwbouw!

Eenmaal de belangrijke "pro-domotica"-beslissing genomen was, stonden we voor de volgende keuze:
Welke domotica?

Budget was meteen het grote struikelblok. Hoe je het draait of keert: Een domotica-installatie zal duurder zijn dan een gewone elektrische installatie. Hoeveel duurder? Dat kan je alleen inschatten als je uw huidige en toekomstige wensen hebt opgelijst.

Wij willen nu de basis voorzien (licht aan/uit) en later eventueel uitbreiden met extra sensoren e.d.

Verschillende opties werden gewikt en gewogen:

Konnex (KNX voor de vrienden, vroeger gekend als EIB (European Installation Bus)) is verschillend van merk-specifieke toepassingen omdat het een standaard is. Dit wil zeggen dat elk merk componenten kan maken die via KNX kunnen communiceren met componenten van andere merken.

Een ander verschil met sommige specifieke merken is dat bij KNX elke component zijn eigen logica heeft. Bij sommige merken zit de logica in één component die in de zekeringenkast geplaatst wordt. Als die centrale component het begeeft, zal er niets meer werken van heel uw installatie. Als op dat moment uw domotica-merk failliet is gegaan, heb je een groot probleem.
Bij KNX zal bij een dode component enkel het getroffen deel van de installatie de geest geven. De andere delen zullen normaal blijven functioneren. Het is dan slechts een kwestie van die component te vervangen door een nieuwe van al dan niet hetzelfde merk met al dan niet dezelfde functies. Een kleine herprogrammatie van dat gedeelte en uw installatie is weer volledig operationeel.

KNX/EIB is duurder dan een merk-specifieke installatie. Dit komt juist doordat elke schakelaar zijn eigen logica heeft. We moesten dus voor onszelf uitmaken of we het risico wilden lopen dat de centrale merk-specifieke component stuk kan gaan en op dat moment misschien niet meer te vervangen zal zijn... Dat risico nemen we liever niet.

De meerprijs van de KNX-installatie zullen we proberen te compenseren door de plaatsing helemaal zelf te doen.

Op deze aparte pagina heb ik alle info over KNX die ik nodig had, gebundeld.

Vernieuwing Dak (deel 3)

Donderdag 30 oktober 2008:

Pas rond 12:30 werden de velux dakramen geleverd. De aannemer heeft daarna goed moeten doorwerken om deze geplaatst te krijgen en om het dak vervolgens helemaal dicht te leggen met pannen. Pas om 17:20 was alles klaar. Het begon zelfs al te schemeren.

Dit is het resultaat:

Achtergevel: Twee veluxramen (M06 en S06), twee beluchtingsgaten en de schoorsteenpijp voor de gascondensatieketel die binnenkort geleverd wordt.


Het dak aan de achtergevel werd mooi aangewerkt met het dak van de buren.
De voorkant is ook helemaal klaar. Aan de kant van de lager gelegen buren, werden hoekpannen gebruikt.

Vernieuwing Dak (deel 2)

Dinsdag 28 oktober 2008:

Vandaag werden de panlatten getimmerd en werden de gaten voor de dakvensters aangebracht in het gebinte. Blijkbaar is er een probleem met de voorraad bij Velux, want de dakvensters zelf zijn nog niet toegekomen. Voorlopig worden de gaten dus terug gedicht met een lap onderdak...

Achtergevel met panlatten en uitsparingen voor dakvensters

Voorgevel met panlatten en velux-uitsparingen
De Koramic Narvic Datura pannen zijn geleverd.
Velux-uitsparingen aan de achterkant
Velux-uitsparingen aan de voorkant
zicht op de kruipzolder

Woensdag 29 oktober:

Vandaag heeft men de pannen aangewerkt aan de buitenzijden van het dak. Er is slechts één veluxraam geleverd. De andere ramen zullen voor morgen zijn...

De rode schijn die je op de foto's hieronder ziet, is geen kleurpigment in de pannen, maar slijpstof. De pannen zelf zijn grijs.

Achtergevel, gedeeltelijk bedekt met pannen
Voorgevel, gedeeltelijk bedekt met pannen
Velux van de badkamer is reeds geplaatst

Vernieuwing Dak

Donderdag 23 oktober 2008:

Vandaag is de dakdekker geweest om met de dakwerken te starten: De pannen en panlatten worden verwijderd. Aangezien het weekend eraan komt, spant hij een sjelter die ons zo goed als droog door het natte weekend moet helpen...

Shelter achteraan

Shelter vooraan
Shelter op oud houtwerk
Schoorsteen vermist!
De restanten van de schoorsteen in bovenaanzicht
Balkje te kort
Niet waterdicht (1)
Niet waterdicht (2)

Maandag 27 oktober 2008:

De onderaannemer, gespecialiseerd in daktimmerwerken, begon om 6:30 stipt veel lawaai te maken om de sjelter en het oude houtwerk te verwijderen. Om 12:30 zat zijn werk erop.

In de namiddag heeft de dakwerker de dakgoten bekist (met Trespa-platen) en bezinkt (of is het bezonken?)

Achtergevel met onderdak en dakgoot
Nieuw dakgebinte
Nieuw dakgebinte, met kruipzolder
Tijdelijk raamwerk: hier komt een velux

Morgen doet de dakdekker verder. Nieuwe foto's volgen zo snel mogelijk!

Waarom domotica?

Van zodra je domotica als elektrische installatie in overweging begint te nemen, ga je automatisch bij andere mensen polsen of het wel een verstandige keuze is. Je gaat er immers veel geld voor neertellen en je vraagt je af: “waarom eigenlijk?”

“Waarom?”, dat is dan ook de eerste vraag die de mensen aan jou stellen als je het onderwerp aansnijdt. Vaak wordt het antwoord al door die mensen zelf gegeven in de vorm van een sarcastische opmerking:

  • Om uw bad te laten vollopen van in uw bed?
  • Ik zal zelf wel op het knopke van mijn koffiezet drukken als ik opsta.

Op alle argumenten die jij aanhaalt, hebben ze een gevat antwoord klaar. Als je de waarom-vraag beantwoord met: “In eerste instantie om mijn licht aan en uit te doen, later zien we wel”, reageren zij als volgt: “Daarom heb je toch geen domotica nodig? Dat kan ik ook hoor!”.

Als je als pro-domotica-reden zegt dat het ook energie kan besparen door bijvoorbeeld de centrale verwarming in een kamer automatisch te laten uitschakelen wanneer iemand het venster opent in die kamer, reageert men: “Die moet toch niet uitschakelen?! Ik wil het lekker warm hebben in die kamer!”

Vast en zeker herken je één van deze situaties. In het begin deden ze me eerlijk gezegd toch wat twijfelen over het feit of ik wel domotica nodig heb. Nu raakt het me steeds minder en weet ik dat met mensen die niet open staan voor domotica zonder het eerst bekeken te hebben niet te discussiëren valt.

Ik ken het antwoord op mijn waarom-raadsel. Het is meer een gevoel dat me zegt dat domotica de toekomst is dat je jouw woning niet “vast zet” zoals bij de klassieke manier van werken. Nu voorzie ik de basis met de nodige wachtleidingen. Behoeften evolueren, dus te ver vooruit plannen heeft toch geen zin. De basis zal er zijn en ik zal er klaar voor staan.

Dus als men de waarom-vraag nog eens op mij afvuurt, zeg ik gewoon:
DAAROM!

Lees verder: Keuze domotica

Wat voorafging...

Reeds meer dan 2 jaar geleden werd ons bouwdossier door onze architecte ingediend bij de gemeente.
Net geen half jaar later viel de goedkeuring in onze brievenbus, waarop we ons hadden voorgenomen om vóór de geboorte van onze dochter de dakwerken achter de rug te hebben. De aannemer hiervoor lag reeds vast en het voorschot was betaald, dus de timing was zeker haalbaar.

Na enkele "uitstellingen" door de aannemer zelf, zou hij langskomen als we met onze pas geboren baby twee dagen uit het moederhuis waren. Het uitstel bleek echter afstel te zijn, want meneertje kwam niet opdagen en ons voorschot kregen we ook niet terug...

Het duurde niet al te lang of de gerechtelijke molen draaide op volle toeren. Uitspraak in ons voordeel, maar aannemer failliet, dus bye bye voorschot!

Met goede moed dan maar een nieuwe aannemer gezocht en gevonden. Deze kon starten van zodra onze straat heraangelegd was. Daar was een firma intussen pas mee gestart, dus dat nam ook nog een half jaartje in beslag.

De straat was klaar, maar intussen was het herfst en het zonnetje besloot om ons geduld nog wat op de proef te stellen... Weer enkele weken uitstel tot gevolg. Tot op die ene dag, ik herinner het me nog alsof het gisteren was: woensdag 22 oktober 2008. De dakwerker start eindelijk!

Waarom bloggen?

We schrijven deze blog zodat familie en vrienden kunnen meegenieten van de verbouwperikelen waar we ons momenteel in bevinden.

We zullen proberen zoveel mogelijk informatie en foto’s op deze website te zetten. Commentaar e.d. is meer dan welkom. Als je ziet dat we iets op een niet zo bijster slimme manier aanpakken, kan je ons dat laten weten. Zo bouw ook jij een beetje mee…

Waarom verbouwen?

Onze woning dateert van de jaren '50 en heeft ook de luxe van de jaren '50:

  • Geen centrale verwarming
  • Oude elektrische installatie (twee stroomkringen voor het hele huis, aarding noch verliesstroomschakelaar, geleiders met stoffen isolatie, ...)
  • Een oud, niet geïsoleerd dak, zonder onderdak
  • Oude ramen, waarvan één gevel met enkelglas.
  • ...

Bovendien hebben we de noodzaak om een logopedische praktijk in de woning te integreren, maar toch afgescheiden van het privé-gedeelte van de woning.

Volgens ons zijn dat dus redenen genoeg om tot verbouwen over te gaan...