Audio & beeld

Nieuwe premie voor dakisolatie: niet voor 2008

Ik heb aan het kabinet energie gevraagd of ze een clausule kunnen voorzien zodat ook facturen van 2008 waar nog geen premie voor werd aangevraagd voor de nieuwe premie in aanmerking komen.

Dit is het antwoord:

Het ontwerp van subsidieregeling dat op 7 november principieel door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, voorziet dat de premie enkel mag worden toegekend als het dak of de zoldervloer van de woning werd geïsoleerd na 1 januari 2009. Enkel facturen die dateren vanaf 1 januari 2009 zullen in aanmerking worden genomen.

Een vervroeging van de inwerkingtredingsdatum is niet mogelijk omdat de definitieve goedkeuring van deze nieuwe subsidieregeling pas eind december 2008 wordt verwacht. De nieuwe subsidieregeling kan niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Iedereen die uit eigen beweging zijn dak is beginnen isoleren in 2008 en het dus niet enkel voor de premies deed, pakt dus naast de nieuwe premie.

Ik heb mijn factuur voor de isolatie al ontvangen, dus enkel een creditnota en een nieuwe factuur kan nog redding brengen...

0 reacties:

Een reactie posten