Audio & beeld

2018: Het energiejaar van de waarheid

Begin vorig jaar hadden we onszelf voor de uitdaging gezet om dit jaar 20% aardgas, water en elektriciteit te besparen t.o.v. het referentiejaar. Het jaar waarin we het meeste aardgas, water of elektriciteit verbruikten werd telkens vastgeprikt als referentiejaar. De bedoeling was om in 2017 de nodige ingrepen door te voeren die ervoor zouden zorgen dat de besparing dit jaar werkelijkheid wordt. Vorige zomer kregen we al zicht op de tussentijdse resultaten en deze blogpost bekijkt of we verwachten dat de genomen maatregelen voldoende zijn of dat we ook dit jaar nog extra stappen zullen moeten zetten om de doelstelling te halen.