Audio & beeld

2018: Het energiejaar van de waarheid

Begin vorig jaar hadden we onszelf voor de uitdaging gezet om dit jaar 20% aardgas, water en elektriciteit te besparen t.o.v. het referentiejaar. Het jaar waarin we het meeste aardgas, water of elektriciteit verbruikten werd telkens vastgeprikt als referentiejaar. De bedoeling was om in 2017 de nodige ingrepen door te voeren die ervoor zouden zorgen dat de besparing dit jaar werkelijkheid wordt. Vorige zomer kregen we al zicht op de tussentijdse resultaten en deze blogpost bekijkt of we verwachten dat de genomen maatregelen voldoende zijn of dat we ook dit jaar nog extra stappen zullen moeten zetten om de doelstelling te halen.


Aardgas

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 1511 m³ (werkelijk) of 1646 m³ (genormaliseerd)
Verbruik in 2017: 1380 m³ (werkelijk) of 1472 m³ (genormaliseerd)
Beoogd verbruik in 2018: 1317m³ (genormaliseerd)

Deze grafiek toont het werkelijke aardgasverbruik in 2017, vergeleken met het referentiejaar.

Als we dit procentueel bekijken, wil dit zeggen dat we in 2017 8,65% minder verbruikt hebben dan in het referentiejaar. De inspanningen om dat te bereiken blijken voorlopig dus onvoldoende om de 20% te halen. Als we de doelstelling willen halen, zullen we nog moeten zoeken naar eenvoudige ingrepen om het verbruik terug te dringen.

Onderstaande 'handtekening' toont het verschil tussen 2016 en 2017. We zien duidelijk dat de verwarming efficiënter is naarmate er meer graaddagen per maand zijn. 2016 was daarbij al efficiënter dan het referentiejaar.


Water

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 134 m³
Verbruik in 2017: 112 m³
Beoogd verbruik in 2018: 107m³

Deze grafiek toont het werkelijke waterverbruik in 2017, vergeleken met het referentiejaar.


Uit de halfjaarcijfers bleek dat we in de eerste helft van 2017 7,10% méér verbruikt hadden dan in dezelfde periode in het referentiejaar. In de zomer hebben we de regenwaterpomp aangesloten en sindsdien merken we dat we maandelijks tussen de 30% en 40% leidingwater uitsparen.

We klokten 2017 af met een besparing van 16,4% t.o.v. het referentiejaar. We zien hier dus geen enkel probleem om dit jaar de doelstelling te halen.

Elektriciteit

Referentiejaar2016
Verbruik in referentiejaar: 6 373 kWh
Verbruik in 2017: 5 329 kWh
Beoogd verbruik in 2018: 5 098 kWh

Deze grafiek toont het werkelijke elektriciteitsverbruik in 2017, vergeleken met het referentiejaar.


De ingrepen doorheen 2017 waren samen goed voor een totale besparing van 16,1% t.o.v. het referentiejaar. De maatregelen die we in 2017 genomen hebben, telden uiteraard nog niet voor een volledig jaar mee. Met wat geluk zijn die maatregelen dus voldoende om de doelstelling te halen. Echter is ons sluipverbruik nog steeds aan de hoge kant en lijkt het ons niet meer dan logisch om te onderzoeken of we dat op een eenvoudige manier kunnen laten dalen.

Ingrepen die wel gebeurd zijn, maar de blog (nog) niet gehaald hebben:

  • Het vervangen van de (defecte) televisie door een (groter) toestel dat ongeveer de helft verbruikt.
  • Het schakelen van de stopcontacten achter de televisie om zo het sluimerverbruik van televisie, digicorder, audio-versterker, ... weg te nemen als we niet thuis zijn of slapen. Dit is ook beter voor de brandveiligheid.
  • Het schakelen van de stopcontacten van de praktijkruimte zodat ook het sluipverbruik van de computers en computerschermen e.d. tot een minimum beperkt wordt wanneer er niet gewerkt wordt.
Onderstaande grafiek toont het cumulatieve elektriciteitsverbruik van 2017 vergeleken met 2016. Dit jaar zullen we deze grafiek nauwlettend in de gaten houden om 2018 met 2017 te vergelijken. We moeten immers nog 230kWh besparen dit jaar!


Voor degenen die zich afvragen hoe het met de werkelijke besparing van de aquariumverwarming gesteld is door de combinatie van dekruiten op het aquarium te leggen (januari 2017) en de temperatuur een graad lager te zetten (april 2017):

De rechtse verticale as bedraagt het aantal seconden dat de aquariumverwarming per graaddag aan stond. In maart werden de detail-logs van het aantal graaddagen door een defecte geheugenkaart niet allemaal geregistreerd. Gelukkig was de registratie van het verbruik wel in orde. We merken ook door de aanpassing van de sturing van de verwarming dat we in de maanden juni en juli geen verwarming nodig hadden voor het aquarium. De woonruimte bleef door de weersomstandigheden rond de 24 graden schommelen.

Hieronder zie je ook nog per 24 uur het gemiddelde temperatuursverschil tussen aquariumwater en woonruimte met daarbij het aantal seconden dat de aquariumverwarming aan stond. Het verschil tussen geen of wel dekruiten is ook na langere tijd duidelijk zichtbaar.Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Regenwaterpomp aangeslotenAlle artikels in deze reeksEnergiebesparing in eerste kwartaal 2018 »

0 reacties:

Een reactie posten