Audio & beeld

Vlaamse renovatiepremie te laat: wat nu?

Op 8 oktober 2009 hebben we ons dossier om de Vlaamse renovatiepremie te bekomen, ingediend. De termijn van 3 maanden waarin de beslissing diende te vallen, is dus verstreken. Een telefoontje naar provincie Antwerpen leerde ons dat men verwacht dat we "begin februari" (laat ons hopen dat men 2010 bedoelde) een beslissing mogen verwachten. Dat wil zeggen dat ze daar dus te kampen hebben met een maand achterstand. Nadien heeft men nog 4 maanden de tijd om tot betaling over te gaan. We zullen dus nog even op het geld moeten wachten...

De vraag die zich stelt is: Wat nu?
Volgens de officiële website:

Vanaf het verstrijken van de termijn waarbinnen Wonen-Vlaanderen een beslissing over uw aanvraag moet nemen, of vanaf de weigering van uw aanvraag, heeft u één maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Wonen-Vlaanderen hanteert vanaf de datum van uw aangetekend beroep een termijn van drie maanden om u een beslissing mee te delen. Voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2009 geldt dat het gaat om een ordetermijn. Wonen-Vlaanderen streeft er met andere woorden naar om binnen de drie maanden een beslissing in beroep mee te delen. Wordt de termijn van drie maanden overschreden, dan betekent dit niet dat het aangetekende beroep automatisch is goedgekeurd.

Het komt er dus op neer dat je kan kiezen tussen:
  • wachten tot de dienst een beslissing neemt in het dossier, wat volgens het telefoontje begin volgende maand is
  • binnen de maand beroep aantekenen en dan 3 maanden wachten op een beslissing van deze dienst en vervolgens ook de mogelijkheid te verliezen om beroep te kunnen aantekenen op de beslissing.

Het meest logische is dus de eerste keuze.
Maar om het even welke optie je verkiest, na de definitieve beslissing heeft men nog 4 maanden de tijd om tot betaling over te gaan.

Conclusie: We zullen dus nog even op het geld moeten wachten...

Update: Op 5 februari 2010 ontvingen we de goedkeuring.

2 reacties:

Lieve zei

Hey,
Zit met een gelijkaardig probleem. Ook op 8/10/2009 een dossier aangetekend verstuurd. Ondertussen vier maanden verder heb ik enkel een brief gekregen met een dossiernummer. Na meermaals trachten contact te maken, uiteindelijk de dossierbeheerder gesproken. Ze zegt dat het overgemaakt is aan een onderzoeker (?). Het kan nog eens drie maanden duren, volgens haar, vooralleer ik iets verder verneem.
Heeft iemand advies voor me ? Moet ik hen aangetekend schrijven doen ?
Lieve - Anwerpen

Geert zei

Als ik jou was, zou ik die vraag eens posten op dit forum:
http://www.bouwinfo.be/forum/

Een reactie posten