Audio & beeld

Nieuwe renovatiepremie actief

De goedkeuring voor de vernieuwde renovatiepremie is vandaag in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Citaat:
Art. 6. De bepalingen van dit besluit zijn niet van toepassing op de aanvragen die ingediend worden voor de datum van de inwerkingtreding ervan, voor zover er bij die aanvragen een afschrift gevoegd is van de in aanmerking te nemen facturen.

De aanvraag die wij reeds hebben ingediend, zou dus nog onder de oude voorwaarden moeten vallen.

Update 12:39
Vandaag hebben we ook ons dossiernummer toegezonden gekregen. Binnen 3 maanden zouden we dus moeten weten of we al dan niet van het volle bedrag kunnen genieten!

0 reacties:

Een reactie posten