Audio & beeld

Water: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Zoals in onze vorige post werd uitgelegd, hebben we het doel om 20% energie te besparen t.o.v. het referentiejaar. Aangezien er in het verleden al enkele kleinere ingrepen geweest zijn om energie te besparen, kiezen we voor elk type energie (water, aardgas en elektriciteit) het jaar met het hoogste verbruik als referentiejaar.

Onderstaande grafiek toont de evolutie van ons waterverbruik van de afgelopen 9 jaar. De grafiek is afkomstig van EnergieID.
We merken een stijging van het verbruik van 76m³ in 2010 tot 131m³ in 2016. 2015 liet een verbruik van 134m³ optekenen en kroont zichzelf daarmee tot referentiejaar voor het verbruik van water. In de periode tussen 2008 en 2013 is het aantal gezinsleden van 3 naar 5 gestegen. Het aquarium werd eind 2012 opgestart en in februari 2014 werd het bad in gebruik genomen. Al deze zaken verklaren een stijging van het verbruik.

Om onze doelstelling om 20% water te besparen te halen, moeten we dus maatregelen treffen die ervoor zorgen dat we jaarlijks 27m³ minder verbruiken. Dit komt neer op 74 liter per dag.

In 2018 mogen we dus maximaal 107m³ water verbruiken om onze doelstelling te halen.

Actiepunten

Wat betreft het besparen van water hebben we momenteel slechts 1 actiepunt en dat is het aansluiten van de regenwaterpomp. In de zomer van 2011 werd de regenwaterput in onze voortuin geplaatst. Echter is er in de periode tussen de plaatsing daarvan en de heraanleg van onze voortuin behoorlijk wat zand in geraakt, waardoor we die dus eerst zouden moeten reinigen en al het zand er weer uit moeten verwijderen. Het installeren van de regenwaterpomp is mede daardoor op de lange baan geschoven.

Met onze nieuwe doelstelling is er dus geen excuus meer en dit klusje staat voor de maand maart 2017 op de agenda. Enkele dagen of weken na die ingreep zouden we reeds een beeld moeten krijgen van het potentieel van die besparing en weten we of we op zoek moeten gaan naar andere mogelijke ingrepen...

Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Waarom 20% energie besparen? Alle artikels in deze reeks Aardgas: Referentiejaar en actiepunten »

0 reacties:

Een reactie posten