Een half jaar bewust: stand van zaken

Begin dit jaar hadden we onszelf voor de uitdaging gezet om volgend jaar (in 2018) 20% aardgas, water en elektriciteit te besparen t.o.v. het referentiejaar. Het jaar waarin we het meeste aardgas, water of elektriciteit verbruikten werd telkens vastgeprikt als referentiejaar. De bedoeling was om in 2017 de nodige ingrepen door te voeren die ervoor zouden zorgen dat de besparing in 2018 werkelijkheid wordt. We zijn nu een half jaar bezig en onderwerpen onze ingrepen aan de realiteit om te zien of we op goede weg zijn.

Aardgas

Referentiejaar: 2015
Verbruik in referentiejaar: 1511 m³ (werkelijk) of 1646 m³ (genormaliseerd)
Beoogd verbruik in 2018: 1317m³ (genormaliseerd)

Deze grafiek toont het werkelijke aardgasverbruik in de eerste helft van 2017, vergeleken met het referentiejaar.


Als we dit procentueel bekijken, wil dit zeggen dat we in de eerste jaarhelft van 2017 17,63% minder verbruikt hebben dan in dezelfde periode in het referentiejaar. De inspanningen om dat te bereiken werden echter al in 2016 geleverd (verwarming lager op zonnige dagen, graadje lager indien onverwacht niet thuis, ...), maar blijken voorlopig dus onvoldoende om de 20% te halen. Ik vermoed dat we door het treffen van nog enkele kleine maatregelen het doel kunnen halen. Zo kunnen we bijvoorbeeld het warmwatervat extra isoleren of dat vat niet verwarmen op momenten dat we niet thuis zijn of liggen te slapen.

Water

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 134 m³
Beoogd verbruik in 2018: 107m³

Deze grafiek toont het werkelijke waterverbruik in de eerste helft van 2017, vergeleken met het referentiejaar. 


Uit deze cijfers blijkt dat we in de eerste helft van 2017 7,10% méér verbruikt hebben dan in dezelfde periode in het referentiejaar. Dat het verbruik niet gedaald is, is heel eenvoudig te verklaren door het feit dat we nog geen enkele maatregel getroffen hebben. Het aansluiten van de regenwaterpomp heeft eens op de planning gestaan, maar wegens onvoldoende tijd om dat voor te bereiden, hebben we dat moeten uitstellen.

De stijging in het verbruik is dan weer te verklaren door opgroeiende kinderen. Zo zijn we nu helemaal uit de pampers en hebben we een extra toiletgangertje en gaan de kinderen ook niet meer allemaal samen in bad of onder de douche.

Conclusie: De cijfers spreken echter voor zich: We moeten hier dringend werk van maken!

Elektriciteit

Referentiejaar2016
Verbruik in referentiejaar: 6 373 kWh
Beoogd verbruik in 2018: 5 098 kWh

Deze grafiek toont het werkelijke waterverbruik in de eerste helft van 2017, vergeleken met het referentiejaar.


We merken dat de inspanningen die we tot hiertoe gedaan hebben, vruchten afwerpen, want volgens bovenstaande cijfers, hebben we in de eerste jaarhelft van 2017 14,42% minder verbruikt dan in dezelfde periode van het referentiejaar.

Het afdekken van het aquarium, het met 1 graad verlagen van de watertemperatuur en het vervangen van de verlichting van datzelfde aquarium waren de eenvoudige en effectieve ingrepen die we tot nu toe genomen hebben.

Er is echter nog werk aan de winkel en het wordt tijd om het sluimerverbruik onder handen te nemen... Ook overwegen we om te onderzoeken of het nuttig kan zijn om sommige toestellen te vervangen voor ze volledig versleten zijn. Ons initieel idee was dat we de afvalberg niet onnodig willen vergroten, maar artikels als deze leren ons dat dat niet hoofdzakelijk zo hoeft te zijn bij het vervangen van een nog werkend toestel...

Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Nieuwe aquariumverlichtingAlle artikels in deze reeks

0 reacties:

Een reactie plaatsen