Audio & beeld

Elektriciteit: Referentiejaar en actiepunten

Bepalen van het referentiejaar

Zoals we in het artikel voor het bepalen van het referentiejaar voor de besparing in het aardgasverbruik al aanhaalden, hebben de weersomstandigheden een invloed op het energieverbruik. Aangezien er in koude periodes meer verwarmd en verlicht moet worden dan in minder koude en donkere wintermaanden, zal ook het elektriciteitsverbruik tijdens deze periodes hoger liggen.
Net zoals bij de vorige artikels, halen we zeer nuttige informatie en grafieken uit EnergieID.

De grafieken tonen het totale elektriciteitsverbruik en is dus een optelling van de meter van de netaansluiting en de opbrengst van de zonnepanelen.

We beginnen met ons historische elektriciteitsverbruik sinds 2008:
In de periode van 2010 tot eind 2011 werden de ruimten die tijdens de verbouwingen dienst deden als tijdelijke woonruimte, slaapkamers en bureau elektrisch verwarmd.

We merken dat ons werkelijke verbruik sinds 2013 een pak hoger is dan ervoor en dat het sindsdien redelijk constant gebleven is. Het aquarium dat meer dan 700 liter water bevat dat via elektrische verwarmingselementen op 25 graden gehouden wordt, werd eind 2012 in gebruik genomen. De impact hiervan is in een oogopslag merkbaar.

Als we de klimaatgebonden grafiek erbij halen, zien we dit:


Aangezien 2013 een strengere winter kende dan 2014 en er toch een lager klimaatgebonden verbruik is, kunnen we afleiden dat we ons hier beter baseren op het werkelijke verbruik dan op de klimaatgebonden getallen. In de bovenste grafiek zien we dat 2016 met 6373kWh het hoogste verbruik liet optekenen en dienst zal doen als referentiejaar.

Om onze doelstelling om 20% elektriciteit te besparen te halen, moeten we maatregelen treffen die ervoor zorgen dat we jaarlijks 1275kWh minder verbruiken vergeleken met 2016.

Ons doel is om in 2018 maximaal 5098kWh elektriciteit te verbruiken.

Actiepunten

Inzicht krijgen in het verbruik

Omdat er waarschijnlijk op vele gebieden te besparen valt, is het nuttig om eerst dieper in te gaan op het verbruik, zodat we de punten waar de snelle winst te halen valt, kunnen blootleggen.

Elektrische handtekening

Bovenstaande handtekening toont dat het waarschijnlijk slimmer is om in te zetten op het verlagen van onze basislast dan om maatregelen te treffen die enkel van toepassing zijn in de wintermaanden.
Een verlaging van de basislast is heel het jaar voelbaar, terwijl een besparing specifiek gericht op klimaatgebonden factoren enkel in de koudere wintermaanden voelbaar is. (We beschikken niet over airconditioning)

Onze basislast bedroeg vorig jaar 443kWh per maand. In de koudere maanden, steeg ons verbruik tot maximaal 655kWh per maand.

Het verschil in verbruik tussen zomer- en wintermaanden is te verklaren doordat de pompen van de verwarmingsketel en de vloerverwarming in de koude maanden volop actief zijn en doordat de verlichting in de donkere maanden ook meer branduren heeft. Aangezien bijna heel onze woning reeds van LED-verlichting en hier een daar een spaarlamp voorzien is, is mijn vermoeden dat in dat gedeelte nog weinig winst te rapen valt...

Het aquarium

Zoals reeds aangehaald, is de opstart van het aquarium goed zichtbaar in het historische verbruiksoverzicht dat in de bovenste grafiek van dit artikel wordt weergegeven.

Het verbruik valt op te splitsen in drie categorieën:
  1. Circulatiepompen
  2. Verlichting
  3. Verwarming
De circulatiepompen en de verlichting zijn onderdeel van onze basislast, want deze verbruiken elke maand exact hetzelfde. Voor de circulatiepompen kozen we destijds bewust voor modellen die heel energiezuinig zijn. De hoofdpomp verbruikt slechts 25W (De gemiddelde aquariumpomp met hetzelfde debiet verbruikt makkelijk het dubbele) en is op jaarbasis dus verantwoordelijk voor ca. 200kWh. Er werd ook bewust gekozen om het filter naast het aquarium te plaatsen, zodat de pomp het water niet (veel) tegen de zwaartekracht moet oppompen.

Aangezien er geen planten in het aquarium staan, is er in ons geval geen behoefte aan felle verlichting. De twee LED-strips verbruiken maximaal 65W. Op jaarbasis zal het werkelijke verbruik om en bij de 350kWh bedragen. Het valt te overwegen om efficiëntere verlichting boven het aquarium te installeren.

Dankzij ons domoticasysteem weten we perfect wanneer het aquarium verwarmd wordt. Via een eenvoudige energiemonitor weten we het exacte stroomverbruik van die verwarming op dat moment. Als we beide getallen combineren, weten we na een jaar de exacte impact van de aquariumverwarming op ons totale elektriciteitsverbruik. We zijn dit beginnen meten op 19 april 2016 en op 31 december 2016 stond de teller op 536kWh. In die periode komen we op een gemiddelde dagverbruik van 2,1kWh. In de veronderstelling dat de maanden januari tot april hetzelfde gemiddelde verbruik hebben, komt dit neer op een jaartotaal van 766kWh. wat 12% van het verbruik van het referentiejaar bedraagt.
Het werkelijke verbruik van de aquariumverwarming ligt waarschijnlijk hoger, aangezien de wintermaanden een verbruik aantonen dat hoger ligt dan 2,1kWh/dag.

Andere mogelijke actiepunten

Hieronder vind je nog enkele zaken waar we mogelijks op kunnen inzetten.
  • Het sluipverbruik van bepaalde toestellen elimineren door de stopcontacten van die toestellen via het domoticasysteen 's nachts en bij afwezigheid helemaal uit te schakelen.
  • Onderzoeken wat de grootverbruikers zijn en of het rendabel is om deze door zuinigere modellen te vervangen. Bij de aankoop van de toestellen werd in veel gevallen rekening gehouden met de zuinigheid: De koelkast bijvoorbeeld zou slechts 122kWh per jaar mogen verbruiken. Als we onze televisie zouden vervangen door een nieuw toestel, zou er jaarlijks ongeveer 200kWh (of 50€) bespaard kunnen worden. Daar staat natuurlijk een financiële investering tegenover die pas na een heel lange periode terugverdiend is. Bovendien draagt zo'n maatregel bij tot het vergroten van de afvalberg.
Mijn mening is dat we ons niet enkel mogen blindstaren op de harde cijfers om tot die 20% besparing te komen. We zoeken eerst naar duurzame opties waarbij we geen of weinig afval produceren en waarbij we een zo hoog mogelijke besparing voor een zo laag mogelijke kostprijs kunnen realiseren.

Tips en tricks hiervoor zijn altijd welkom...

Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Aardgas: Referentiejaar en actiepuntenAlle artikels in deze reeksDe impact van dekruiten boven het aquarium »

1 reacties:

Anoniem zei

Hey hier vind je nog enkele tips: https://blog.eneco.be/besparen/sluipverbruik-vermijden/

Een reactie posten