Audio & beeld

Energiebesparing na tweede kwartaal 2018

Begin vorig jaar hadden we onszelf voor de uitdaging gezet om dit jaar 20% aardgas, water en elektriciteit te besparen t.o.v. het referentiejaar. Het jaar waarin we het meeste aardgas, water of elektriciteit verbruikten werd telkens vastgeprikt als referentiejaar. De bedoeling was om in 2017 de nodige ingrepen door te voeren die ervoor zouden zorgen dat de besparing dit jaar werkelijkheid wordt. We volgen het goed op en geven elk kwartaal een update via deze blog. Zo zag het er na het eerste kwartaal vrij goed uit. Deze blogpost bekijkt of dat halfweg het jaar nog steeds zo is...


Aardgas

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 1511 m³ (werkelijk) of 1646 m³ (genormaliseerd)
Verbruik in 2017: 1380 m³ (werkelijk) of 1472 m³ (genormaliseerd)
Beoogd verbruik in 2018: 1317m³ (genormaliseerd)

Deze grafiek toont het werkelijke aardgasverbruik in 2017 en de eerste helft van 2018, vergeleken met het referentiejaar.


Als we dit procentueel bekijken, wil dit zeggen dat we in de eerste 6 maanden van 2018 17,85% minder verbruikt hebben dan in dezelfde periode in het referentiejaar. Vorig jaar was de besparing t.o.v. het referentiejaar op hetzelfde moment 17,63%.

Volgens het cumulatieve overzicht dat energieid.be voor ons opmaakt, eindigen we dit jaar op 1404,6  wat meer is dan 2017 en beduidend meer dan het beoogde verbruik van 1317 m³.


We zullen dus moeten evalueren of er nog ingrepen zijn die we kunnen doorvoeren om het gasverbruik naar beneden te halen of hopen op een zachte herfst en winter...

Water

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 134 m³
Verbruik in 2017: 112 m³
Beoogd verbruik in 2018: 107 m³

Deze grafiek toont het werkelijke waterverbruik in 2017 en de eerste helft van 2018, vergeleken met het referentiejaar.


In de eerste 6 maanden van 2018 verbruikten we 31,13% minder water dan in dezelfde periode in 2015. Dit getal blijft min of meer stabiel t.o.v. het eerste kwartaal. We zien hier dus geen enkel probleem om dit jaar de doelstelling van 20% op jaarbasis te halen.

Cumulatief voorspelt energieid dat we eindigen op 88,7 m³ en doen we dus beter dan de doelstelling die we onszelf begin vorig jaar oplegden.


Elektriciteit

Referentiejaar2016
Verbruik in referentiejaar: 6 373 kWh
Verbruik in 2017: 5 329 kWh
Beoogd verbruik in 2018: 5 098 kWh

Deze grafiek toont het werkelijke elektriciteitsverbruik in 2017 en het tweede kwartaal van 2018, vergeleken met het referentiejaar.


In de eerste helft van dit jaar verbruikten we 2402,1 kWh, wat 28,20% minder is dan 3345,4 kWh in dezelfde periode van 2016, het referentiejaar.

Volgens het cumulatieve overzicht van energieid.be, eindigen we dit jaar op 4868,1 kWh (of 8,7% lager dan vorig jaar). Dit is al veel beter dan hetgeen we onszelf hadden opgelegd en we hebben er dus het volste vertrouwen in dat we dit jaar zelfs ruim onder de 5000 kWh zullen eindigen.
Binnen 3 maanden krijgen jullie weer een update! Heb jij nog tips om energie te besparen? Laat het zeker weten via de commentaren...
Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Energiebesparing in eerste kwartaal 2018Alle artikels in deze reeksEnergiebesparing na derde kwartaal 2018 »

0 reacties:

Een reactie posten