Audio & beeld

Energiebesparing na derde kwartaal 2018

Begin vorig jaar hadden we onszelf voor de uitdaging gezet om dit jaar 20% aardgas, water en elektriciteit te besparen t.o.v. het referentiejaar. Het jaar waarin we het meeste aardgas, water of elektriciteit verbruikten werd telkens vastgeprikt als referentiejaar. De bedoeling was om in 2017 de nodige ingrepen door te voeren die ervoor zouden zorgen dat de besparing dit jaar werkelijkheid wordt. We volgen het goed op en geven elk kwartaal een update via deze blog. Zo zag het er na het tweede kwartaal vrij goed uit. Deze blogpost bekijkt of dat na het derde kwartaal nog steeds zo is...


Aardgas

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 1511 m³ (werkelijk) of 1646 m³ (genormaliseerd)
Verbruik in 2017: 1380 m³ (werkelijk) of 1472 m³ (genormaliseerd)
Beoogd verbruik in 2018: 1317m³ (genormaliseerd)

Deze grafiek toont het werkelijke aardgasverbruik in 2017 en tot en met het derde kwartaal van 2018, vergeleken met het referentiejaar.


Als we dit procentueel bekijken, wil dit zeggen dat we in de eerste 9 maanden van 2018 17,23% minder verbruikt hebben dan in dezelfde periode in het referentiejaar. Vorig jaar was de besparing t.o.v. het referentiejaar op hetzelfde moment 16,71%.

Volgens het cumulatieve overzicht dat energieid.be voor ons opmaakt, eindigen we dit jaar op 1385,7  nog steeds 5 m³ meer is dan 2017 en beduidend meer dan het beoogde verbruik van 1317 m³.


Het zal dus spannend worden om de doelstelling van ons aardgasverbruik te halen.

Water

Referentiejaar2015
Verbruik in referentiejaar: 134 m³
Verbruik in 2017: 112 m³
Beoogd verbruik in 2018: 107 m³

Deze grafiek toont het werkelijke waterverbruik in 2017 en de eerste drie kwartalen van 2018, vergeleken met het referentiejaar.


In de eerste 9 maanden van 2018 verbruikten we 30,95% minder water dan in dezelfde periode in 2015. Dit getal blijft min of meer stabiel t.o.v. de eerste jaarhelft. We zien hier dus geen enkel probleem om dit jaar de doelstelling van 20% op jaarbasis te halen. We merken wel dat door de droge zomer de regenput nog regelmatig leeg is, waardoor we meer leidingwater verbruiken. Ook het bijzaaien en besproeien van onze gazon in september gooit voorlopig geen roet in het eten.

Cumulatief voorspelt energieid dat we eindigen op 87,7 m³ en doen we dus beter dan de doelstelling die we onszelf begin vorig jaar oplegden. Het zou een besparing van 34,55% betekenen en dit enkel en alleen door de regenpomp aan te sluiten en in gebruik te nemen.


Elektriciteit

Referentiejaar2016
Verbruik in referentiejaar: 6 373 kWh
Verbruik in 2017: 5 329 kWh
Beoogd verbruik in 2018: 5 098 kWh

Deze grafiek toont het werkelijke elektriciteitsverbruik in 2017 en de eerste drie kwartalen van 2018, vergeleken met het referentiejaar.


In de eerste negen maanden van dit jaar verbruikten we 3416,9 kWh, wat 26,19% minder is dan 4629,3 kWh in dezelfde periode van 2016, het referentiejaar.

Volgens het cumulatieve overzicht van energieid.be, eindigen we dit jaar op 4777,2 kWh (of 25,4% lager dan het referentiejaar). Dit is al veel beter dan hetgeen we onszelf hadden opgelegd en eind 2018 afklokken met een besparing van 25% t.o.v. het referentiejaar zit er dus nog in!
Binnen 3 maanden krijgen jullie de laatste update van onze inspanningen en lezen jullie of we in ons opzet geslaagd zijn! Heb jij nog tips om energie te besparen? Laat het zeker weten via de commentaren...
Deze blogpost is onderdeel van een reeks artikelen die onze inspanningen beschrijven om ons doel te bereiken om 20% energie te besparen.
« Energiebesparing na tweede kwartaal 2018Alle artikels in deze reeksEnergiebesparing na vierde kwartaal 2018 »

0 reacties:

Een reactie posten