Audio & beeld

BNP Paribas verandert spelregels

Enkele berichtjes geleden, rapporteerden we op deze blog dat we voor de lening van de verbouwing met de huisbankier, BNP Paribas Fortis, in zee zouden gaan.

Bij het aanmaken van het dossier blijkt BNP plots terug te komen op het vooropgestelde tarief voor het groene gedeelte. We hebben op mail ontvangen dat dit aan een vast tarief van 4,19% zou zijn waar de intrestbonificatie nog vanaf getrokken dient te worden. Dat komt dus neer op een vaste rentevoet van 2,69%.

Vorige week stuurde men ons een mailtje waarin staat:
Voor ik verder ga met de inbreng dienen we eerst het tarief van het groen krediet te bekijken.
Kunt u met mij contact opnemen om dit te bespreken en ik u ons beste voorstel kan doen?
Dit nieuwe "beste voorstel" bleek een intrestvoet van 3,14% na bonificatie te zijn. Hun beste voorstel is dus minder goed dan het voorstel dat ze eerst gedaan hadden. Unheimlich...


Een e-mailtje sturen dan maar:
We hebben dit nog eens bekeken en vinden dit eigenlijk totaal niet kunnen.
Bij onze gesprekken destijds hebben we letterlijk gevraagd of het gedeelte groen krediet gewoon de vaste rentevoet zou volgen minus de bonificatie van 1,5% en dit werd toen door u bevestigd.

Voor jullie maakt het niet uit of wij nu lenen voor een gewone verbouwing of voor een "groen deel" in onze verbouwing. De bonificatie die wij krijgen, ontvangen jullie rechtstreeks van de overheid terug. De overheid geeft deze bonificatie aan de (ver)bouwers, niet aan de bank!

We stellen dus voor dat u uw uiterste best doet om de vaste groene rentevoet op 2,69% (of lager) te brengen of dat u dit compenseert door de variabele rentevoet te laten zakken zodat deze maximaal 2,35% bedraagt.
Dat dit mogelijk is, bewijst dit voorstel:
http://www.rodv.be/aanbod/Aanbod.aspx?aid=2063

We zijn tenslotte reeds lang klant en vinden het niet logisch dat banken waar we tot op heden totaal geen relatie mee hebben betere voorwaarden kunnen bieden. Dit schept niet echt een vertrouwensrelatie.

Hun antwoord liet niet al te lang op zich wachten. De opmerkingen die we erbij hebben, staan er in kleur tussen gevoegd:
De rentevoet van een krediet wordt door een bank bepaald op basis van een heleboel elementen Welke elementen zijn voor de bank dan verschillend bij een gewone verbouwing en een groene verbouwing die een duurder tarief voor een groene verbouwing rechtvaardigen?. Het is dan ook de bank die de rentevoet voorstelt en de klant die deze accepteert of niet. De bank heeft inderdaad een rentevoet voorgesteld en komt erop terug nadat de klant binnen de geldige termijn bevestigd heeft dat hij met de voorgestelde rentevoet akkoord gaat.

Het klopt inderdaad dat de bank van de overheid een intrestbonificatie krijgt, waardoor een groen krediet goedkoper is dan andere woonkredieten.
Echter, wij hebben u een voorstel gedaan met bijzondere korting voor uw woonkrediet, dat toch het grootste gedeelte uitmaakt van uw aanvraag. Als er minstens 2 andere banken zijn waar we totaal geen relatie mee hebben betere voorwaarden kunnen geven, vinden we die bijzondere korting toch niet zo bijzonder...
De rentevoet waarop de intrestbonificatie wordt afgetrokken is een andere. Blijkbaar! Maar waarom dit zo is, blijft een mysterie.
U zou de redenering ook kunnen omdraaien. Eunk?

U baseert zich verder op een site op het internet. U kent niet de exacte voorwaarden en omstandigheden in dewelke dit voorstel werd gedaan, en wij ook niet, dus ik kan daar niet verder op ingaan. Eindelijk een terechte opmerking van hun kant.

Ik heb met de kantoordirectie (Spannend: met de grote baas) uw mail besproken en wij zijn er van overtuigd dat wij u een mooi voorstel hebben gedaan. Geen commentaar.
Indien u niet akkoord kan gaan met het voorstel, zouden wij dit betreuren, maar het staat u uiteraard vrij te opteren voor wat u de beste keuze vindt. Yippie! We mogen zelf beslissen!
Conclusie: Ons vertrouwen in BNP is volledig verdampt. We vallen dus terug op het voorstel dat we reeds van KBC ontvangen hadden: jaarlijks herzienbare rentevoet van 2,22% met een volledige herfinanciering van het bestaande woonkrediet.
Aangezien we nog wat tijd hebben, spreken we nog enkele andere banken aan om hun beste "eerste rang" voorstel uit hun hoed te toveren.

Adios Fortis!

0 reacties:

Een reactie posten