Audio & beeld

6% BTW voor renovatie verlengd

Oef! De regeling voor het verlaagde BTW-tarief (6% i.p.v. 21%) voor renovatiewerken die normaal gezien eind december af zou lopen, werd door de regering van lopende zaken verlengd tot 30 juni 2011.

De laatste jaren werd dit telkens met een volledig jaar verlengd. Normaal gezien was de bestaande deadline geen probleem voor ons, maar aangezien de start van de werken een aantal keren achteruit geschoven werd, hadden we wel nood aan deze verlenging. Zeker ook omdat we bij het aanvragen van het bedrag van de lening rekening gehouden hadden met 6% BTW. En 15% BTW-verschil maakt op de totale som immers ook een gigantisch verschil...

Lees het artikel op Livios: Verlenging laag btw-tarief voor renovatiewerken.

Update: Voor woningen ouder dan 15 jaar blijft het BTW-tarief van 6% van toepassing. Voor ons is er dus ook na eind juni 2011 geen probleem. Eind juni verhoogt het tarief dus enkel voor woning die ouder zijn dan 5 jaar, maar jonger dan 15 jaar.

0 reacties:

Een reactie posten